skip to Main Content

SNECI rozširuje svoje aktivity v oblasti prieskumu trhu

SNECI Rozširuje Svoje Aktivity V Oblasti Prieskumu Trhu

V roku 2017 spoločnosť SNECI posilnila oddelenie Stratégie a prieskumu trhu s príchodom niekoľkých expertov z automobilového priemyslu.

Naše štúdie trhu sú určené spoločnostiam z tohto sektora, ktorých predstavitelia si želajú expandovať svoju činnosť na nové trhy alebo zamerať sa na nové produktové rady, a to strategickými aktivitami spojenými s cielenými konzultáciami.

SNECI nedávno pracovala na rôznych technologických a geografických štúdiách trhu pre spoločnosti, ktoré pripravujú svoje stratégie a chcú zvýšiť svoju výkonnosť v medzinárodnom prostredí.

Technológie

  • Jazdné asistenčné systémy (ADAS): Štúdia trhu obsahujúca prehľad jazdných asistenčných systémov hlavných konštruktérov, vývoj komponentov a systémov, ako aj celková syntéza dodávateľov prítomných v tomto segment.
  • Elektrifikácia hnacích sústav: Analýza dosahu na elektrifikáciu hnacích sústav, vývoj komponentov, ako aj dodanie zoznamu ich dodávateľov.

Zahraničné trhy

  • Čína: Najväčší automobilový trh na svete (28.9 mil. vozidiel predaných v r. 2017); táto štúdia sa zameriava na 12 najväčších čínskych skupín v automobilovom priemysle, predstavuje ich zoskupenia joint-ventures, lokalizáciu závodov, najpopulárnejšie modely, ako aj trhové umiestnenie OEM

Ak sa zaujímate o štúdie trhu, prosím kontaktujte nás tu.

SNECI je Vám k dispozícii, aby pre Vás pripravila cielenú prieskumu trhu vybranej krajiny a/ alebo trhu, kde si želáte rozvíjať Vaše obchodné aktivity.

Back To Top