skip to Main Content

SNECI podporuje talianskeho dodávateľa pri hodnotení svojho závodu v Tunisku

SNECI Podporuje Talianskeho Dodávateľa Pri Hodnotení Svojho Závodu V Tunisku

SNECI naďalej rastie v Afrike a na Strednom východe vďaka odbornosti, know-how a zručnostiam miestneho tímu v automobilovom priemysle pri podpore výrobcov OEM a dodávateľov v regióne.

Odborní konzultanti spoločnosti SNECI MEA sú uznávaní za svoje znalosti o požiadavkách OEM, vrátane PSA a Renault, a ich schopnosti nasadiť tieto požiadavky v závodoch. Od založenia spoločnosti SNECI MEA v roku 2016 títo odborníci podporili niekoľkých dodávateľov pri zlepšovaní ich priemyselnej výkonnosti nielen v Afrike a na Strednom východe, ale aj v medzinárodnom meradle, aby zodpovedali komplexným požiadavkám výrobcov OEM.

„Po prvom audite tuniského závodu požadovaného veľkým európskym výrobcom OEM, odporúčal OEM talianskemu dodávateľovi Calearo Antenne, dcérskej spoločnosti Faucon, spoliehať sa na skúsenosti spoločnosti SNECI pri implementácii jej požiadaviek a príprave na certifikačný audit“,  hovorí Hicham Mesmoudi, riaditeľ SNECI pre Stredný východ & Afriku.

SNECI MEA bude podporovať spoločnosť Calearo Antenne v hodnotení svojho výrobného závodu, ktorý sa nachádza v Tunisku, pravidelnými intervenciami na mieste počas 7 až 8 mesiacov. Calearo Antenne sa špecializuje na vývoj a výrobu telekomunikačných riešení pre automobilový priemysel. Tuniská továreň sa venuje výrobe antén a anténových káblov pre automobily.

„To že je spoločnosť SNECI založená aj v Maroku nám umožňuje reagovať na potreby OEM a dodávateľov veľmi reaktívne v celom regióne Blízkeho východu a Afriky, v regióne s najvyšším rastom v automobilovom priemysle. Naša globálna prítomnosť spolu s našimi odborníkmi z rôznych prostredí nám umožňujú budovať osvedčené postupy pre hodnotenie dodávateľov, zatiaľ čo naši miestni odborníci nám umožňujú pochopiť potreby miestnych dodávateľov a prispôsobiť náš prístup tak, aby dodávateľ získal najvyššiu pridanú hodnotu zo zaradenia, ktoré im pomáha pri ich spolupráci s OEM,“, dodáva Stanislas Bailly, výkonný riaditeľ SNECI. „Po podrobnej priemyselnej diagnóze definujeme akčný plán, finalizujeme ho s manažmentom tak, aby tímy cítili, že s ním súvisia, a potom podporujú dodávateľov počas zavádzania akčného plánu a implementácie nových nástrojov, noriem a manažérskych postupov.“

Back To Top