skip to Main Content

Ako klimatický balíček EÚ „Fit for 55“ ovplyvní automobilový priemysel

Ako Klimatický Balíček EÚ „Fit For 55“ Ovplyvní Automobilový Priemysel

14. júla prijala Európska komisia súbor návrhov zameraných na transformáciu politík EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a daní spôsobom, ktorý do roku 2030 zabezpečí zníženie emisií skleníkových plynov o 55% v porovnaní s úrovňou z roku 1990. Schválený balík návrhov je kľúčový pre splnenie Európskej zelenej dohody, s cieľom, že sa Európa stane prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete.

Hoci klimatický balík EÚ „Fit for 55“ spolu so zelenou dohodou navrhuje znižovať emisie CO2 súbežne so zvyšovaním ekonomického výkonu bloku, niektoré odvetvia, najmä automobilový priemysel, majú obavy z uskutočniteľnosti takéhoto ambiciózneho cieľa.

Klimatický balíček EÚ “Fit for 55”

Nedávno prijatý klimatický balíček obsahuje rozsiahly a prepojený súbor legislatívnych nástrojov “na splnenie cieľov dohodnutých v Európskom zákone o klíme a zásadnú transformáciu nášho hospodárstva a spoločnosti pre spravodlivú, zelenú a prosperujúcu budúcnosť”.

Plán obsahuje osem revízií existujúcich právnych predpisov a päť úplne nových návrhov. Medzi kľúčové pre automobilové opatrenia patria:

  • Systém obchodovania s emisiami (ETS): stanovuje cenu za uhlík a znižuje strop emisií v určitých hospodárskych odvetviach.
  • Nariadenie o spoločnom úsilí (ESR): každému členskému štátu priraďuje špecifické ciele zníženia emisií na základe ich hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa.
  • Revidovaná smernica o energii z obnoviteľných zdrojov (RED): stanovuje zvýšený cieľ vyrábať 40% energie z obnoviteľných zdrojov len do roku 2030.
  • Prísnejšie normy emisií CO2 pre osobné a dodávkové automobily: stanovuje plán na zníženie priemerných emisií nových automobilov od roku 2030 na 55% a od roku 2035 na 100% (na základe úrovní roku 2021). Inými slovami, všetky nové vozidlá registrované v roku 2035 budú musieť mať nulové emisie. V dôsledku toho bude zrevidované nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá vyžadovať, aby členské štáty rozšírili kapacitu nabíjania v súlade s predajom automobilov s nulovými emisiami, ako aj aby v pravidelných intervaloch inštalovali nabíjacie a čerpacie stanice na hlavných diaľniciach.
  • Mechanizmus úpravy uhlíkových hraníc: stanovuje cenu uhlíka pri dovoze určitých výrobkov a zaisťuje, aby zníženie emisií v EÚ prispelo k zníženiu globálnych emisií, a nie aby sa výroba náročná na uhlík presúvala mimo kontinent.

Automobilový priemysel a “Fit for 55”

Balíček opatrení EÚ zameraný na ochranu klímy „Fit for 55“ bude zohrávať významnú úlohu v rozvoji automobilového priemyslu v nasledujúcom desaťročí. Má zásadný vplyv nielen na výrobcov automobilov s produkciou v Európe, ale aj na ich zámorských dodávateľov a milióny ľudí zamestnaných v tomto odvetví.

V posledných rokoch automobilky už prejavili záujem znížiť emisie na nulu elektrifikáciou svojich modelových radov a tvrdením, že v nadchádzajúcom desaťročí budú plne elektrické.

Posledné roky tiež ukázali, že 55% zníženie z dnešných 95 gramov CO2 na kilometer na menej ako 43 gramov CO2 na kilometer v roku 2030 nie je možné dosiahnuť s čisto spaľovacími motormi. Preto sa automobilky rozhodli sústrediť sa na vylepšovanie už existujúcich motorov alebo na výrobu elektrifikovaných, a nie vyvíjať nové a ekonomické spaľovacie motory od nuly.

Do inovatívnych a udržateľných technológií vrátane účinnejších spaľovacích motorov, hybridov, batériových a vodíkových vozidiel, výroby a recyklácie batériových článkov boli investované miliardy eur.

Hoci väčšina európskych automobiliek podporuje myšlienku klimatickej neutrality do roku 2050, zákaz jedinej technológie sa nezdá byť racionálnym spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ.

„V kontexte navrhovaných technologických obmedzení od roku 2035 naliehavo žiadame všetky inštitúcie EÚ, aby sa zamerali na inovácie, a nie na nariaďovanie alebo zakazovanie konkrétnej technológie,“ hovorí Oliver Zipse, generálny riaditeľ BMW a prezident ACEA.

Obmedzovanie dodávok automobilov výlučne na elektrický pohon v takom krátkom čase je tiež znepokojujúce, pretože sa nezhoduje s oneskoreným záujmom spotrebiteľov o vozidlá s alternatívnym pohonom.

Ďalším problémom súvisiacim s novým cieľom v oblasti emisií je nedostatok vhodnej infraštruktúry na podporu prechodu na elektrickú mobilitu.

Aby sa podporil nárast elektrifikovaných vozidiel, muselo by byť do roku 2030 nainštalovaných asi šesť miliónov verejných nabíjacích miest, čo sa odteraz rovná viac ako 10 000 nabíjacích miest každý týždeň. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je k dispozícii menej ako 225 000 nabíjacích bodov, je takýto 27-násobný nárast za menej ako desať rokov celkom nereálny. Nakoniec, 70% všetkých nabíjacích staníc v EÚ je sústredených iba v troch krajinách, Holandsku, Francúzsku a Nemecku, čo robí rozvoj nabíjacej infraštruktúry náročným geopolitickým problémom.

Rýchly nárast výroby elektromobilov si bude vyžadovať aj lokálne rozšírenie zásobovania batériami. V Európe by muselo byť postavených asi 20 gigatovární s celkovou kapacitou 600 GWh batériových článkov vyrobených ročne.

Začiatkom tohto roka Európska komisia už schválila verejnú podporu vo výške 2,9 miliardy EUR na druhý celoeurópsky projekt výskumu a inovácií v celom hodnotovom reťazci batérií.

Veľké automobilky, dodávatelia energie a start-upy spolupracujú na vybudovaní dostatočného množstva batérií na pokrytie európskeho dopytu  v nasledujúcom desaťročí. Automotive Cells Co. (ACC) postaví do roku 2025 tri veľké továrne v Douvrine (Francúzsko), Kaiserslauterne (Nemecko) a Termoli (Taliansko). Volkswagen uvedie do prevádzky šesť tovární na batérie a akumulátory v EÚ, pričom Tesla vyrobí úplne novú štrukturálnu batériu v „gigafactory“ blízko Berlína. LG Chem a SK Innovation sústredia svoje aktivity do východnej Európy, aby využili výhodu relatívne nízkych výrobných nákladov.

V neposlednom rade bude mať plán „Fit for 55“ významné dôsledky pre trh práce. Podľa štúdie, ktorú vykonal Ifo Institute v mene VDA, existujúce ciele EÚ ovplyvnia približne 215,000 pracovných miest do roku 2030.

Pokiaľ ide o automobilový priemysel, klimatický balík EÚ „Fit for 55“ znamená, že tempo elektrifikácie bude potrebné ešte zrýchliť. Rozhodnutie Európskej komisie znížiť do roku 2035 emisie CO2 z nových automobilov a dodávok o 100% prakticky znemožní predaj vozidiel so spaľovacím motorom do uvedeného roku. Výrobcovia automobilov sa obávajú, že taký drastický prechod na elektrifikované autá nebude zodpovedať ani rýchlosti rozvoja infraštruktúry, ani ochote zákazníkov tieto autá kúpiť.

Back To Top