skip to Main Content

SNECI mení štruktúru a organizáciu vedenia nákupov a dodávateľského reťazca

SNECI mení štruktúru a organizáciu vedenia nákupov a dodávateľského reťazca

SNECI mení štruktúru a reorganizuje vedenie nákupov a dodávateľského reťazca jedného z dynamicky sa rozvíjajúcich dodávateľov automobilového vybavenia, pôsobiaceho v Európe, Ázii i v Amerike v priemyselných podnikoch v 7 krajinách, a pomáha mu prejsť z centralizovaného a miestneho fungovania k riadeniu nákupov a dodávateľského reťazca v štruktúrovanejšej a globálnejšej podobe.

SNECI, spoločnosť poskytujúca poradenstvo pri podnikaní, špecializovaná práve v otázkach riadenia dodávateľských vzťahov a štrukturálnych zmien, viedla tento projekt v 3 etapách využijúc odborné znalosti svojich expertov v oblasti kvality, nákupov, dodávateľského reťazca a vývoja produktov.

Počas úvodného auditu SNECI analyzovala súčasnú situáciu, aby identifikovala možnosti zlepšenia a predložila návrhy. Pracovné tímy SNECI dosiahli veľmi dobré výsledky a preukázali užitočnosť nových postupov. Simultánne sa pracovalo na schémach distribúcie a zásobovania, pričom tímy prišli posilniť aj experti efektívneho riadenia.

Ak si želáte viac informácií, môžete osloviť pracovníkov oddelenia nákupov a logistiky.

 

Back To Top