skip to Main Content

SNECI zakladá v Maroku svoju 6. dcérsku spoločnosť na poskytovanie služieb svojim klientom v Afrike a na Strednom východe

SNECI MEA

SNECI, leader v podnikateľskom rozvoji a priemyselnej výkonnosti v automobilovom sektore, ohlásila založenie svojej novej dcérskej spoločnosti SNECI MEA, ktorej sídlom je Casablanca, s cieľom rozšíriť svoje aktivity v regióne Afriky a na Strednom východe.

« Región Afriky a Stredného východu je dnes v priemyselnej stratégii mnohých výrobcov v centre záujmu. Vytvára to veľmi pozitívnu dynamiku v regióne, keď nás oslovilo veľa podnikateľov, ktorí tu chcú rozvíjať rôzne činnosti. Preto je strategickým cieľom našej skupiny sprevádzať týchto podnikateľov v ich projektoch. » vyhlásil Reda LAYT, riaditeľ SNECI MEA.

SNECI MEA je 6. dcérskou spoločnosťou SNECI vo svete, po Francúzsku, Číne, Južnej Kórei, Slovensku a Rusku.

« Naša prítomnosť vo svete, spojená so znalosťou miestnych pomerov, je kľúčovým prvkom našej stratégie a predstavuje základ, na ktorom budujeme služby pre našich klientov, napr. v Maroku, kde v záujme potrieb klienta spolupracujú na veľkom projekte aj francúzski, čínski a kórejskí odborníci » pripomína pán LAYT.

Ponúkané služby sa v prvom rade orientujú na:

  1. pomoc pri založení pobočky, prieskum trhu a operačnú asistenciu až po rozvíjanie podnikania,
  2. poradenstvo, vzdelávanie a audit v otázkach, ktoré sa týkajú všetkých činností, ako je kvalita, logistika, spravovanie projektu…
  3. možnosti podnikateľského rozvoja dodávateľov sídliacich v Maroku a v regióne.

Viac informácií vám poskytnú naši spolupracovníci.

Back To Top