skip to Main Content

Spoločnosť SNECI získala hodnotenie EcoVadis “SILVER” za výkon v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR)

Spoločnosť SNECI Získala Hodnotenie EcoVadis “SILVER” Za Výkon V Oblasti Spoločenskej Zodpovednosti (CSR)

SNECI s potešením oznamuje, že sme v roku 2021 absolvovali hodnotenie udržateľnosti EcoVadis a získali sme striebornú medailu ako uznanie za naše postupy v oblasti sociálnej zodpovednosti firiem.

EcoVadis je jedným z najväčších a najdôveryhodnejších poskytovateľov hodnotení udržateľnosti podnikania v súčasnosti, s viac ako 75 000 spoločnosťami hodnotenými po celom svete.

Táto strieborná medaila nám bola udelená ako poďakovanie za naše environmentálne, sociálne a etické výkony. Týmto výsledkom sa SNECI zaraďuje medzi 25% najlepších spoločností hodnotených touto platformou.

Ako súčasť environmentálnych postupov zaviedla spoločnosť SNECI rôzne opatrenia na zníženie svojich emisií CO2 a vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti úspor energie. Zavádzame tiež rôzne postupy, aby sme obmedzili našu spotrebu a lepšie nakladali s odpadom.

V zmysle spoločensky zodpovedného podnikania sa spoločnosť SNECI, ktorú v súčasnosti vedie žena, zaviazala presadzovať rodovú rovnosť na pracovisku. Zaisťujeme, aby ženy aj muži mali rovnakú možnosť obsadzovať kľúčové pozície v našej spoločnosti. V súčasnosti tvoria ženy viac ako 30% našej pracovnej sily. Stále sa však usilujeme, aby toto percento v ďalších rokoch narastalo.

Cieľom našej politiky ľudských zdrojov je neustále zlepšovať blahobyt všetkých našich zamestnancov. Preto sme zaviedli nástupný program pre nováčikov popri procese náboru bez diskriminácie, ktorý je založený na paradigmách rozmanitosti a rodovej rovnosti. S hrdosťou môžeme povedať, že SNECI dnes združuje 20 rôznych národností.

V neposlednom rade je spoločnosť SNECI držiteľom certifikátu ISO 9001 za vynikajúci výkon v oblasti riadenia kvality: neustále zlepšovanie našej výkonnosti i výkonnosti našich klientov je jedným z našich hlavných korporátnych cieľov.

Ocenenia, ktoré sme dostali, nás povzbudzujú k neustálemu pokroku v našich postupoch v oblasti CSR. Úcta k ľuďom a životnému prostrediu spolu s udržateľným zlepšovaním sú jadrom nášho podnikania.

Back To Top