skip to Main Content

Stanislas Bailly vymenovaný za správcu OSCI

Stanislas Bailly

Stanislas Bailly, generálny riaditeľ SNECI v Ázii, bol vymenovaný za správcu OSCI, a je poverený vedením inovačného oddelenia.

OSCI je francúzska federácia podnikateľov v zahraničnom obchode.

Back To Top