skip to Main Content

Dobrý deň, volám sa Fred Bentley, som predsedom a COO spoločnosti Hayes Lemmerz International.

Isabelle Bailly, predsedníčka SNECI, ma nedávno požiadala, aby som niečo povedal o našom obchodnom vzťahu. Tento vzťah funguje veľmi dobre už 17 rokov.  Je pre mňa potešením vyzdvihnúť našu spoločnú dlhoročnú spoluprácu.

Keď myslím na SNECI, vyvstanú mi v mysli štyri hlavné body. Prvým je dôvera – dôvera so značkou Hayes Lemmerz. Druhým je záväzok – záväzok rozvíjať našu činnosť. Tretím je prístup k našej základni francúzskych klientov.

A štvrtým bodom je ponuka jedinečnej služby, ktorú SNECI venuje spoločnosti Hayes Lemmerz. Dôvera je pre mňa veľmi dôležitá. Rovnako je dôležitá aj pre podnik. Dávame SNECI prístup k nášmu najcennejšiemu tromfu, ktorým je meno značky Hayes Lemmerz. Existujeme už takmer 100 rokov a sme svetovým lídrom vo výrobe automobilových kolies. SNECI tiež pracuje už po niekoľko generácií. SNECI chápe význam značky, dobrého mena. SNECI pozná našu históriu, váži si ju. To jej umožňuje nadviazať dobré vzťahy s našimi klientmi. Preto SNECI hrá významnú úlohu, keď propaguje našu avantgardnú technológiu, Versastyle, našim francúzskym klientom. Je to dôležitý a cenný faktor, tento prístup k inovatívnym technológiám. SNECI urobila excelentnú prácu, keď prezentovala výhody našich technológií.

Záväzok je nemenej dôležitý – záväzok spoločne rozvíjať oba naše podniky: SNECI sa zaviazala, že urobí všetko, čo je v jej silách. Vie spracovať všetky témy a prináša kvalitné odpovede, bez kladenia prekážok medzi jej problematiku a problematiku firmy Hayes Lemmerz. Pracovné tímy SNECI sú súčasťou aj nášho tímu. Rátam s nimi aj v budúcnosti. To ich odlišuje od ostatných.

SNECI nám poskytuje aj jedinečný prístup k francúzskym klientom, čo nám uľahčuje rozvíjanie dlhodobých vzťahov. Vedú nás vždy k tým správnym osobám na rôznych stupňoch organizácie. Nie je ľahké zabezpečovať takéto vzťahy. V tom je jej sila. SNECI vždy zariadi, aby sme mali silnú miestnu podporu. Ak skombinujete túto podporu s našou prítomnosťou na svetovom trhu, je to spojenie, ktoré musí korunovať úspech.

Nakoniec SNECI ponúka službu, ktorá je jedinečná a šitá na mieru. To, čo je tradične pevným nákladom, sa mení na premenný náklad. Ak sa darí SNECI, darí sa aj nám. Veľmi dobre to funguje v oboch našich spoločnostiach a je to vynikajúci model. Ešte raz sa mi žiada zdôrazniť, že SNECI stavia náš vzťah na dôvere – dôvere k dobrému menu Hayes Lemmerz, a na záväzku rozvíjať činnosť oboch našich spoločností. SNECI nám poskytuje prístup ku klientom vo Francúzsku a vždy ponúka pozitívnu hodnotu. Veľmi si vážim tento dlhodobý vzťah. Považujem SNECI za skutočného partnera podniku Hayes Lemmerz a vážim si jej trvalú podporu.

Ďakujem Vám.

Back To Top