skip to Main Content

Maďarská agentúra obchodu a investovania (The Hungarian Investment and Trade Agency HITA) sa obrátila na SNECI, aby vyškolila maďarských dodávateľov automobilového vybavenia stupňa 1 a 2.

Ciele seminára: poskytnúť miestnym dodávateľom znalosti tak, aby vedeli odpovedať na rastúce požiadavky klientov v automobilovom priemysle, či už nemeckých, amerických alebo francúzskych konštruktérov.

Kľúčovými zásadami na získanie úspechu v rozvoji podnikania v automobilovom sektore sú tieto:

  • Dobre porozumieť potrebám a očakávaniam klienta a zároveň poznať silné a slabé stránky podniku,
  • Byť schopný ponúknuť riešenia, ktoré sa uplatnia v konkurencii (QCD),
  • Splniť očakávania klienta vo fáze rozvoja projektu,
  • Realizovať bezchybnú a kvalitnú sériovú výrobu.

Seminary Sneci Hongrie

Vzdelávací program zahŕňa obchodné aktivity a prvé fázy projektu, ako sú prieskumy trhu, reakcie na výzvu na predkladanie ponúk (RFQ), manažment projektov, a fázu výroby, zahŕňajúcu sériovú výrobu, riadenie kvality a neprestajné zlepšovanie.

Pracovný tím HITA, ako aj dodávatelia ocenili školenie SNECI training ako veľmi účinné a komplexné. Vďaka tomuto vzdelávaniu získali 15 prítomní maďarskí dodávatelia potrebné základy, aby mohli čeliť medzinárodnej konkurencii. Teraz vedia, ktoré body posilniť a prehĺbiť, a ktoré ciele dosiahnuť. Vzdelávanie bolo prispôsobené podmienkam, pričom HITA sa snažila pripraviť maďarské podniky, aby sa čo najviac mohli dozvedieť o možnostiach vývozu a zaradenia sa do supply chain, aj prostredníctvom zdokonaľovania manažérskych kompetencií.

Pri úspechu seminára zohrala dôležitú úlohu skutočnosť, že experti SNECI majú 20 až 30-ročné skúsenosti v automobilovom priemysle.
Treba poznamenať, že vďaka použitiu prísnej metodológie a skúsenosti priamo z terénu SNECI úspešne vyškolila vyše 80 medzinárodných dodávateľov v Európe.

 

Back To Top