skip to Main Content
 

Dobrý deň všetkým!

Som jedným z partnerov SNECI v Číne. Volám sa JingCai LIN, som generálny riaditeľ spoločnosti Ningbo Zhongjun. S radosťou prijímam výzvu pani Bailly, aby som porozprával o spolupráci našich dvoch spoločností.

Ningbo Zhongjun je joint-venture spoločností China Precision Technology Ltd, čínskej skupiny, a Uehara Nameplate Co. Ltd., japonskej skupiny, a bola založená v apríli 2009. Vyrábame automobilové doplnky, ako značky, mriežky, dekorácie pre čínskych, japonských i európskych klientov.

Rozhodli sme sa rozvíjať firmu aj na európskom trhu a vziať do úvahy mondializáciu automobilového priemyslu, aby sme neboli obmedzení len na jeden trh, a to čínsky. Vďaka PSA Shanghai sme začali spolupracovať so SNECI v roku 2009. V apríli 2010 sme vytvorili ešte užšie obchodné partnerstvo. Vďaka silnej podpore SNECI počas posledných troch rokov sme získali 3 klientov: PSA, PLASTIC OMNIUM a FAURECIA, v rámci 15 víťazných projektov. Náš obrat spojený s týmito novými projektmi sa v roku 2014 priblížil k 10 miliónom eur. Počas spolupráce so SNECI som spolu so svojím pracovným tímom ocenil hlavne tieto body:

Služby SNECI sú komplexné. Nielenže SNECI pomáha pri obchodnom rozvoji s novými klientmi a novými projektmi na európskom trhu, ale poskytuje aj výraznú podporu v oblasti manažmentu projektov, v logistike, v riadení kvality a vo vzdelávaní. Pracovné tímy SNECI sú vysoko profesionálne. SNECI má vedenie na svetovej úrovni a zamestnáva aj skúsených inžinierov a čínskych expertov. To umožňuje SNECI pôsobiť v rôznych kútoch sveta a ľahko sa integrovať do pracovných tímov, lepšie rozumieť problematike a zabezpečovať účinnú a komplexnú komunikáciu s našimi klientmi.

SNECI dobre pozná klientov na európskom trhu. Má dobré meno a jej spoľahlivosť vzbudzuje dôveru vďaka dlhotrvajúcemu vzťahu, ktorý SNECI dokázala vytvoriť so svojimi klientmi.

SNECI nám poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou. Naša spolupráca je obojstranne výhodná. Partnerstvo sa zakladá na vzájomnej dôvere, ktorá neprestáva rásť. V mene našej spoločnosti chcem poďakovať spoločnosti SNECI za jej podporu a spoluprácu. Som presvedčený, že spolupráca našich dvoch spoločností bude v budúcnosti stále narastať.

Ďakujeme!

 

Vážený partner SNECI,

Opäť Vám chcem poďakovať za pomoc a podporu, ktorú ste venovali spoločnosti Fupresa 24 hodín denne, keď som navštívil Európu: Španielsko, Portugalsko, Rumunsko a Francúzsko.

Vaša podpora bola pri našich úlohách veľmi dôležitá a spolupráca Fupresa a SNECI nám zabezpečila úspech.

Veľká vďaka.

 

 

Dobrý deň, volám sa José Roberto a som predsedom a generálnym riaditeľom DHB.

DHB je brazílska spoločnosť, ktorá dodáva riadiace systémy hlavne v Južnej Amerike.

V roku 2010 sme začali partnerskú spoluprácu so SNECI, aby sme mohli rozvíjať nové projekty so skupinou RENAULT a zvýšiť predaj riadiacich mechanizmov, keďže v tom čase sme neboli dodávateľmi takýchto výrobkov pre Renault.

SNECI nám poskytla všestrannú pomoc vo Francúzsku a zabezpečila nám stretnutia a pravidelný kontakt s kľúčovými osobnosťami a rozhodovacími orgánmi.

Po ročnej spolupráci so SNECI sa nám podarilo nielen vstúpiť medzi dodávateľov RENAULT v tejto oblasti, ale získali sme aj dve nové objednávky!

Môžem povedať, že SNECI v tom období veľa pracovala a poskytla nám výraznú podporu. SNECI má vynikajúci kvalifikovaný pracovný tím, ktorému veľmi záleží na dosiahnutí dobrých výsledkov. Okrem toho zdôrazňujem, že SNECI pracuje veľmi priehľadne, a vytvorili sme taký druh spolupráce, kde vládne vzájomná dôvera.

S touto spoluprácou sme veľmi spokojní a partnerstvo so SNECI si želáme aj naďalej rozširovať.

 

Dobrý deň, volám sa Fred Bentley, som predsedom a COO spoločnosti Hayes Lemmerz International.

Isabelle Bailly, predsedníčka SNECI, ma nedávno požiadala, aby som niečo povedal o našom obchodnom vzťahu. Tento vzťah funguje veľmi dobre už 17 rokov.  Je pre mňa potešením vyzdvihnúť našu spoločnú dlhoročnú spoluprácu.

Keď myslím na SNECI, vyvstanú mi v mysli štyri hlavné body. Prvým je dôvera – dôvera so značkou Hayes Lemmerz. Druhým je záväzok – záväzok rozvíjať našu činnosť. Tretím je prístup k našej základni francúzskych klientov.

A štvrtým bodom je ponuka jedinečnej služby, ktorú SNECI venuje spoločnosti Hayes Lemmerz. Dôvera je pre mňa veľmi dôležitá. Rovnako je dôležitá aj pre podnik. Dávame SNECI prístup k nášmu najcennejšiemu tromfu, ktorým je meno značky Hayes Lemmerz. Existujeme už takmer 100 rokov a sme svetovým lídrom vo výrobe automobilových kolies. SNECI tiež pracuje už po niekoľko generácií. SNECI chápe význam značky, dobrého mena. SNECI pozná našu históriu, váži si ju. To jej umožňuje nadviazať dobré vzťahy s našimi klientmi. Preto SNECI hrá významnú úlohu, keď propaguje našu avantgardnú technológiu, Versastyle, našim francúzskym klientom. Je to dôležitý a cenný faktor, tento prístup k inovatívnym technológiám. SNECI urobila excelentnú prácu, keď prezentovala výhody našich technológií.

Záväzok je nemenej dôležitý – záväzok spoločne rozvíjať oba naše podniky: SNECI sa zaviazala, že urobí všetko, čo je v jej silách. Vie spracovať všetky témy a prináša kvalitné odpovede, bez kladenia prekážok medzi jej problematiku a problematiku firmy Hayes Lemmerz. Pracovné tímy SNECI sú súčasťou aj nášho tímu. Rátam s nimi aj v budúcnosti. To ich odlišuje od ostatných.

SNECI nám poskytuje aj jedinečný prístup k francúzskym klientom, čo nám uľahčuje rozvíjanie dlhodobých vzťahov. Vedú nás vždy k tým správnym osobám na rôznych stupňoch organizácie. Nie je ľahké zabezpečovať takéto vzťahy. V tom je jej sila. SNECI vždy zariadi, aby sme mali silnú miestnu podporu. Ak skombinujete túto podporu s našou prítomnosťou na svetovom trhu, je to spojenie, ktoré musí korunovať úspech.

Nakoniec SNECI ponúka službu, ktorá je jedinečná a šitá na mieru. To, čo je tradične pevným nákladom, sa mení na premenný náklad. Ak sa darí SNECI, darí sa aj nám. Veľmi dobre to funguje v oboch našich spoločnostiach a je to vynikajúci model. Ešte raz sa mi žiada zdôrazniť, že SNECI stavia náš vzťah na dôvere – dôvere k dobrému menu Hayes Lemmerz, a na záväzku rozvíjať činnosť oboch našich spoločností. SNECI nám poskytuje prístup ku klientom vo Francúzsku a vždy ponúka pozitívnu hodnotu. Veľmi si vážim tento dlhodobý vzťah. Považujem SNECI za skutočného partnera podniku Hayes Lemmerz a vážim si jej trvalú podporu.

Ďakujem Vám.

Back To Top