skip to Main Content

Konferencia SNECI na výstave Equip Auto 2015

Stanislas-Bailly - SNECI EquipAuto 2015

V rámci výstavy Equip Auto, ktorá sa konala od 13. do 16. októbra 2015, a pri príležitosti 10. výročia pobočky v Kórei, SNECI sa zúčastnila 14. októbra na dni Korea Auto, spolu s FIEV (Federáciou  podnikov automobilového priemyslu) a s organizáciou Kotra (ktorá má na starosti rozvoj Kórey na medzinárodnom trhu), a informovala o práci s kórejskými výrobcami a dodávateľmi automobilového príslušenstva.

Stanislas Bailly, generálny riaditeľ SNECI v Ázii, bol k dispozícii a po svojom príhovore odpovedal na otázky záujemcov.

Back To Top