skip to Main Content

SNECI uvádza audit NSA a QSB + koučovanie v slovenskom a českom jazyku

SNECI Uvádza Audit NSA A QSB + Koučovanie V Slovenskom A českom Jazyku

Skupina PSA používa QIP (Quality Industrial Performance) ako meradlo na hodnotenie priemyselnej výkonnosti svojich súčasných alebo budúcich dodávateľov. Tento rámec kombinuje tri typy auditov (NSA, PCPA a QSB +), z ktorých každý zodpovedá inej fáze životného cyklu výroby.

NSA, skratka pre New Supplier Assessment, je auditom nových výrobných miest. Je to skutočne prvý a povinný krok pre závod, ktorý sa má stať dodávateľom PSA. NSA hodnotí úroveň výrobnej zrelosti dodávateľa a jeho prevádzkovú schopnosť začať nové projekty. Tento audit, ktorý trvá 1,5 až 2 dni, môže vykonať iba poskytovateľ služieb s licenciou od spoločnosti PSA.

Procesný audit PCPA sa vykonáva vo fáze industrializácie s cieľom potvrdiť stav kvalifikácie dodávateľa.

V poslednom rade prichádza QSB + (Quality Standard Basics), štrukturálny audit vykonávaný počas fázy hromadnej výroby. Hodnotí výrobný systém dodávateľa úspešnou implementáciou kľúčových prvkov QSB + a má veľký vplyv na dodávateľský zoznam ponúk (Bid List).

QIP PSA

SNECI je certifikovaným partnerom spoločnosti PSA pre audity NSA. Od roku 2015 vykonalo osem kvalifikovaných audítorov NSA viac ako 170 auditov vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Nemecku, Maroku, strednej a východnej Európe a Číne.

Okrem toho sme podporili stovky dodávateľov automobilového priemyslu pri ich príprave na certifikačné audity QSB + na celom svete. Napokon, školenie Štandardy QIP PSA: NSA, PCPA, QSB+ príprava na audit, je jedným z našich najpopulárnejších školiacich kurzov. Zameriava sa na tých, ktorí chcú používať a implementovať štruktúrovaný prístup, organizovať a vykonávať audity výrobných procesov.

Aby sme uspokojili rastúci dopyt v strednej Európe, naše miestne tímy dnes vykonávajú audity NSA a koučovanie QSB + vo viacerých jazykoch vrátane slovenčiny a češtiny.

„SNECI nie je štandardným poskytovateľom služieb v automobilovom priemysle. Prekračujeme to, čo sa očakáva a poskytujeme personalizovanú operatívnu podporu našim klientom, “hovorí Jozef Lajda, riaditeľ SNECI pre strednú a východnú Európu. „Vieme, že vstup do novej automobilky môže byť náročný. Veríme, že poskytnutím potrebného školenia v miestnom jazyku dodávateľa môžeme našich klientov lepšie vyškoliť v súvislosti so špecifickými požiadavkami PSA, ktoré výrazne uľahčujú ich prípravu na audity NSA a QSB +.“

Back To Top