skip to Main Content

MofCOM a SNECI zintenzívňujú svoju spoluprácu

V rámci propagácie čínskych dodávate ľov automobilového vybavenia vo Francúzsku, pani GAO Yuanyuan, poradkyňa hospodárskeho a obchodného oddelenia veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky, a pani Isabelle Bailly, predsedníčka skupiny SNECI, spolu rokovali o možnostiach posilnenia vzájomnej spolupráce.

Po tomto stretnutí minister obchodu Čínskej ľudovej republiky schválil SNECI ako poskytovateľa služieb pre čínskych dodávateľov, ktorí si želajú preniknúť na francúzsky trh, a uviedol SNECI na internetovej stránke ministerstva.

 

Back To Top