skip to Main Content

Najviac oceňované hodnoty SNECI

Najviac Oceňované Hodnoty SNECI

SNECI je spoločnosťou poskytujúcou služby a poradenstvo v oblasti podnikateľského rozvoja a zlepšovania výkonnosti podnikov na medzinárodnej úrovni, hlavne v automobilovom priemysle.

Materská spoločnosť SNECI vidí svoju osobitosť najmä v spojení služieb, ktoré majú pomôcť dosahovať klientom ambiciózne ciele a konkrétne výsledky v praxi.

Súčasťou hodnôt, ktoré najviac oceňujeme, a ktoré nám umožňujú rásť spolu s našimi klientmi, sú tieto vlastnosti:

  • Iniciatívnosť a húževnatosť– Slovo « nie » bez alternatívy je nám cudzie
  • Kolektívna práca– Znalosti a skúsenosti v záujme spoločného cieľa
  • Prekračovanie svojich hraníc– Ísť ďalej, ako je bežné, a dosahovať mimoriadnu kvalitu
  • Dobré kolegiálne vzťahy– Vytvárame podmienky na vzájomný rešpekt a dôveru

Práve tieto hodnoty sú zárukou našich úspechov.

Back To Top