skip to Main Content

SNECI a GALIA rozširujú svoje partnerstvo na Strednom východe a v Afrike

SNECI A GALIA Rozširujú Svoje Partnerstvo Na Strednom Východe A V Afrike

Po dohode o partnerstve podpísanej v marci 2014 a po veľkom úspechu školení a auditov MMOG-LE V4, ktoré sa uskutočnili vo východnej Európe a v Rusku, GALIA a SNECI nedávno rozšírili svoje partnerstvo s Marokom, Tuniskom a Alžírskom. Rastúci dopyt, ktorý pochádza od výrobcov OEM smerom k ich dodávateľom na implementáciu noriem MMOG-LE, bol ďalším dôvodom na rozšírenie partnerstva.

Dnes je samohodnotenie podľa noriem MMOG-LE skutočne špecifickou požiadavkou Renault a PSA, ktoré musia splniť všetci ich dodávatelia.

S potešením oznamujeme, že SNECI MEA teraz poskytuje školenia a audity na MMOG-LE v Maroku, Tunisku a Alžírsku. Náš tím je kvalifikovaný spoločnosťou GALIA, ktorá zodpovedá všetkým potrebám na túto tému.

Back To Top