skip to Main Content

SNECI CEE sa rozširuje a sťahuje sa do nových priestorov v Bratislave

SNECI CEE Sa Rozširuje A Sťahuje Sa Do Nových Priestorov V Bratislave

Od svojho založenia v roku 2006 si regionálna pobočka SNECI Stredná a Východná Európa (CEE) postupne budovala svoje meno na trhu a úspešne sa usadila vo vysoko konkurenčnom prostredí – či už v oblasti projektového riadenia, kvality alebo logistiky. SNECI CEE je aktuálne pobočkou s najdynamickejším rastom v skupine, so zastúpením v blízkosti svojich klientov v Poľsku, Českej Republike a Slovensku, kde sa nachádza hlavná kancelária.

Po značnom náraste požiadaviek viacerých dodávateľov Tier 1 na školenia, koučing, audity, krízový manažment a technickú asistenciu, zaznamenala SNECI CEE rast a aktuálne zamestnáva lokálne viac ako 20 pracovníkov.

Od svojho založenia sídlila SNECI CEE v pôvodných priestoroch, preto sa koncom apríla 2018 presťahovala do nových priestorov v modernom biznis centre v centre Bratislavy.

Pre viac informácií o službách v strednej a východnej Európe, kontaktuje priamo našich expertov: SNECI CEE.

Back To Top