skip to Main Content

SNECI MEA na prvej úlohe v Alžírsku

SNECI MEA realizes its first project in Algeria

SNECI, leader v poradenstve obchodného rozvoja a priemyselnej produktivity v automobilovom sektore, uskutočnila svoju prvú úlohu na zlepšenie kvality u jedného z dodávateľov automobilového vybavenia v regióne mesta Alžír, ktorý sa špecializuje na výrobu plastových výliskov.

Táto úloha, ktorá trvala niekoľko týždňov, mala za cieľ vyškoliť tohto dodávateľa v zlepšovaní postupov na získanie požadovanej kvality, aby splnil podmienky auditu ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard), bez ktorého sa nemôže stať dodávateľom Renault-Nissan.

Ide o prvú úlohu SNECI MEA v Alžírsku, ktorá je súčasťou stratégie rozvoja činností SNECI v regióne Afriky a Stredného východu, a má odpovedať na potreby konštruktérov, ktorí sa tam mienia usadiť rozvíjať miestnu sieť tohto priemyselného odvetvia.

Alžírsko je jedným z 3 hlavných afrických trhov. Renault tam v roku 2014 otvoril továreň s počiatočnou výrobnou kapacitou 25 000 vozidiel a PSA Peugeot-Citroën tam predpokladá koncom roka 2018 otvorenie továrne s podobnou úvodnou kapacitou.

Viac informácií vám poskytnú naši pracovníci na adrese sneci-mea@sneci.com

Back To Top