skip to Main Content

Rozvoj dodávateľa: Kľúč k úspechu dodávateľov Tier 1

Rozvoj Dodávateľa: Kľúč K úspechu Dodávateľov Tier 1

Riadenie kvality dodávateľov Renault, NSA (New Supplier Assessment) a koučovanie pre dodávateľov skupiny PSA, podpora pri spustení projektu pre dodávateľov skupiny VW, reprezentovanie dodávateľov a rozvoj podnikania… Takáto široká škála aktivít nám na jednej strane umožňuje hlbšie porozumieť dodávateľom Tier1, a na druhej strane nám poskytuje obraz o metódach riadenia ich dodávateľov.

Iba v minulom roku naše lokálne tímy uskutočnili viac ako 700 intervencií v oblasti kvality, riadenia projektov a logistiky priamo v závodoch dodávateľov automobilového priemyslu v strednej a východnej Európe. Toto nám prinieslo niekoľko zaujímavých poznatkov o problémoch dodávateľov v priemyselnej výkonnosti. Zistili sme, že veľká väčšina chýb produktov dodávateľov Tier1 pochádza od dodávateľov nižších radov.

Hlavné príčiny chýb produktov u dodávateľov v automobilovom priemysle

Existujú štyri hlavné príčiny chýb produktu: organizácia personálu, priemyselná organizácia, kvalita a výrobné metódy.

Na prekonanie posledných troch menovaných, musia výrobcovia automobilových dielov nasadiť výrobné postupy štíhlej výroby a metódy PDCA (plan-do-check-act) do celého komplexu výrobného procesu. Vzhľadom na to, že chyby sú často prierezové (prenášané od dodávateľa nižšieho stupňa), analýza chýb by sa mala vykonať naprieč celým dodávateľským reťazcom. To si vyžaduje obrovské investície do komunikácie, transparentnosti a dôvery medzi nákupcom a jeho dodávateľmi.

Aj keď sú eliminované všetky riziká kvality a výroby, zlá organizácia tímov môže viesť k závažným chybám vo výrobnom procese. Aby sa tomu zabránilo, dodávatelia musia implementovať rutinné riadenie, rozdeliť zodpovednosť medzi rôzne tímy, ako aj medzi dodávateľov a nákupcov, a dať väčšiu autoritu manažérom a pracovníkom montáže, zdôrazňujúc ich dôležitosť v kvalite výroby.

Zvýšená priemyselná výkonnosť s rozvojom dodávateľov

Rozvoj dodávateľov je špecifický spôsob budovania vzťahov s vybranými dodávateľmi, ktorý spočíva v nepretržitej a úzkej spolupráci medzi výrobcom komponentov a nákupcom. Jeho cieľom je zlepšiť výkonnosť dodávateľa v prospech nakupujúcej spoločnosti.

Investovanie do programov rozvoja dodávateľov prináša niekoľko významných výhod. Medzi zrejmé patrí lepšia celková výkonnosť, zníženie nákladov, skrátenie dodacích lehôt a pokles problémov s kvalitou.

Dodávatelia Tier1 okrem toho získajú podporovaním svojich dodávateľov cenný prístup k lacnejším výrobkom, čím získajú konkurenčné výhody pred výrobcami automobilov.

V neposlednom rade programy rozvoja dodávateľov zlepšujú komunikáciu medzi oboma stranami tým, že zabezpečujú úplnú transparentnosť a výbornú reaktivitu dodávateľa.

Z dôvodu nedostatku zdrojov, kompetencií alebo stratégie riadenia dodávateľského reťazca však dodávatelia Tier1 často zanedbávajú svoj vzťah s dodávateľmi nižšej úrovne. To má zásadný vplyv na konečné výsledky organizácie.

Školenie a podporovanie tímov obstarávania pri rozvíjaní dodávateľov vytváraním strategických partnerstiev je rozhodujúce nielen na dosiahnutie lepších dlhodobých výsledkov z hľadiska nákladov a kvality, ale aj na zabezpečenie dôveryhodného obchodného partnera a spoľahlivého dodávateľského reťazca pre dodávateľov Tier1.

Tím SNECI v strednej a východnej Európe podporuje výrobcov automobilových komponentov v ich rozvoji dodávateľov mnohými rôznymi spôsobmi. Od špeciálnych školení v oblasti štíhlej výroby a nástrojov kvality, až po audit, koučing a rank-up, SNECI môže zabezpečiť úspešnú spoluprácu medzi vašou organizáciou a vašimi hlavnými dodávateľmi.

Jozef Lajda,

Riaditeľ SNECI CEE

Back To Top