skip to Main Content

SNECI otvára novú kanceláriu v Turecku

SNECI Otvára Novú Kanceláriu V Turecku

Spoločnosť SNECI, už so širokým zastúpením vo svete pokračuje v expanzii v roku 2020 otvorením novej kancelárie v Turecku, aby podporovala svojich zákazníkov lokálne.

Napriek zložitej situácii súvisiacej so zdravotnou krízou COVID-19, SNECI potvrdila svoje motto „Agility first“ tým, že zareagovala na žiadosť významného výrobcu OEM a vytvorila miestnu kanceláriu nákupu v Turecku. Novovytvorený tím zahŕňa niekoľko odborníkov na získavanie zdrojov, technických odborníkov a inžinierov pre rozvoj dodávateľov.

“Dokázali sme vytvoriť lokálnu kanceláriu a začať pracovať s kompletným tímom za menej ako dva mesiace od prijatia prvej žiadosti, “uviedol Stanislas Bailly, výkonný riaditeľ spoločnosti SNECI.

Dnes riadime v Turecku dve hlavné činnosti:

  1. Podporujeme automobilky, ktoré sa snažia rozšíriť získavanie zdrojov z regiónu tak pre OE (originálne vybavenie), ako aj pre trhy s náhradnými dielmi. Táto činnosť zahŕňa identifikáciu nových dodávateľov, ich hodnotenie, zasielanie žiadostí o informácie (RFI) a žiadosti o cenovú ponuku (RFQ) a hodnotenie ich technických a ekonomických odpovedí na tieto žiadosti.
  2. Podporujeme dodávateľov automobilových dielov s cieľom zlepšiť ich priemyselnú výkonnosť v oblasti kvalityprojektového riadenia a dodávateľského reťazca.

Náš tím desiatich odborníkov na získavanie zdrojov, kvalitu a rozvoj dodávateľov rýchlo rastie v reakcii na zvyšujúci sa dopyt. Všetci naši spolupracovníci majú vynikajúce znalosti a dlhoročné skúsenosti s automobilkami alebo dodávateľmi v regióne.

Vďaka nedávnej devalvácii tureckej líry Turecko dokazuje, že je jednou z najkonkurencieschopnejších krajín na svete. Preto vidíme čoraz viac spoločností v automobilovom priemysle i mimo neho, ktoré prejavujú záujem o región, či už ide o vyhľadávanie dodávateľov alebo založenie priemyselného závodu.

Ak si želáte rozšíriť svoj panel dodávateľov, zlepšiť kvalitu svojich existujúcich dodávateľov alebo uvažujete o zriadení výrobného závodu v Turecku, neváhajte nás kontaktovať.

Back To Top