skip to Main Content

SNECI partner skupiny WATTSTORAGE

Wattstorage

MOVEO, združenie francúzskych podnikateľov v automobilovom priemysle a vo verejnej hromadnej doprave, vytvorilo v roku 2014 WATTSTORAGE, zoskupenie malých a stredných podnikov zameraných na rozvoj a zavádzanie stále efektívnejších systémov na skladovanie energie pre vozidlá na elektrický pohon. Zoskupenie tvoria štyri podniky: Accuwatt, Areelis Technologies, RJP Modelage a Sherpa Engineering.

SNECI bola vybraná ako partner tohto zoskupenia, pričom má prispieť k vytvoreniu spoločnej ponuky v súvislosti s hybridným a elektrickým automobilom, vykonať prieskum trhu a navrhnúť možnosti rozvoja.  V rámci týchto služieb podnikateľského rozvoja SNECI  zabezpečuje aj obchodnú expanziu vo Francúzsku a v zahraničí.

Back To Top