skip to Main Content

SNECI RUSS sa pripojila k zoskupeniu „Severo-západný automobilový priemysel“

SNECI RUSS Sa Pripojila K Zoskupeniu „Severo-západný Automobilový Priemysel“

21. novembra 2017 spoločnosť SNECI RUSS podpísala dohodu ohľadom účasti v aktivitách v priemyselnom zoskupení „Severo-západný automobilový priemysel“. Vláda Ruskej federácie toto zoskupenie podporuje.

Ciele tohto zoskupenia sú: účasť v rozvoji spoločnej pozície v kľúčových oblastiach automobilového priemyslu, podpora projektov členov zoskupenia, rozvoj priemyselnej a technologickej infraštruktúry, lokalizácia a rozvoj investičných projektov spoločností pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu, lokalizácia a rozvoj dodávateľov a zabezpečiť komunikáciu účastníkov s regionálnymi zoskupeniami a zahraničnými trhmi..

Únia „Severo-západný automobilový priemysel“ aktívne spolupracuje s montážnymi závodmi v oblasti Petrohradu a Leningradu s cieľom prehĺbiť vedomosti existujúcich spoločností a ich najlepších dodávateľov.

SNECI RUSS bude spoločne s úniou pokračovať v rozvoji dodávateľov a pracovať na zvýšení úrovne lokálnej integrácie výrobcov automobilov severo-západného regiónu (Nissan, Toyota, Hyundai).

5. decembra 2017 sa SNECI RUSS zúčastnila zasadnutia únie. Hlavnými témami stretnutia boli vývoj elektrických dopravných prostriedkov a infraštruktúra dobíjania, rozvoj dodávateľov, priemyselná a technologická infraštruktúra a osobitná pozornosť sa venovala efektívnej organizácii zahraničnej ekonomickej aktivity a medzinárodnej spolupráce.

Pripojením sa do tohoto priemyselného zoskupenia SNECI otvára nové vyhliadky pre spoločný rozvoj dodávateľov pre automobilový priemysel v Rusku.

Back To Top