skip to Main Content

Spoločnosť SNECI uskutočnila svoj 100. audit NSA

Spoločnosť SNECI Uskutočnila Svoj 100. Audit NSA

Od roku 2015 spoločnosť PSA Group outsourcuje svoj audit NSA (New Supplier Assessment), ktorý je potrebný na vstup do dodávateľského panelu spoločnosti PSA. SNECI, ktorá je jednou z dvoch organizácií na svete certifikovaných na vykonávanie auditov NSA, nedávno uskutočnila svoj 100. audit.

„V tomto roku sme zaznamenali rýchly nárast dopytu po NSA, čo bolo jednoznačne spôsobené akvizíciou Opel skupiny PSA,“ hovorí Mathieu Mutter, riaditeľ pre priemyselnú výkonnosť spoločnosti SNECI. „Dodávatelia majú veľký záujem o vstup na panel dodávateľov PSA, pretože táto skupina je druhým najväčším výrobcom OEM v Európe.“

SNECI už má päť certifikovaných audítorov, ktorí pracujú v spoločnosti SNECI, pričom čoskoro dostanú certifikáciu ďalšie dve osoby. To nám dáva možnosť vykonávať audity NSA na celom svete a uspokojovať rastúci dopyt. V prvom polroku tohto roka spoločnosť SNECI už vykonala audity NSA v 11 krajinách.

Back To Top