skip to Main Content

Ako nový dodávateľ spoločnosti Renault sme hodnotili našu logistiku na základe nástroja MMOG/LE. Po prvom audite nebolo jasných niekoľko kritérií a dostali sme hodnotenie « C » (nedostatočné) od klienta.
Audítor spoločnosti Renault nám odporúčal účasť na školení MMOG/LE združenia Galia, aby sme dosiahli žiadanú úroveň pred hodnotením SOP (standard operating procedure).
Po pár mesiacoch musím priznať, že tieto školenia nám veľmi pomohli. Vďaka informáciám a vedeniu školiteľa sme si pripravili akčný plán. Za niekoľko mesiacov sme zlepšili svoje pracovné postupy a vyhoveli sme očakávaniam spoločnosti Renault v otázkach auditu MMOG/LE.
Je to bezpochyby najlepšie školenie, akého som sa zúčastnil.

Jiří
Manažér logistiky v Anvis AVT

 

Back To Top