skip to Main Content

Po skončení školenia na tému Lean Manufacturing som bol veľmi spokojný s tým, čo som sa v rámci tejto témy dozvedel. Problematika bola široká, ale školiteľ mal dlhoročné skúsenosti a účasť na školení a na diskusiách bola skutočným potešením.

Prezentácie viedol školiteľ profesionálne a kvalifikovane. Používal mnohé teoretické nástroje (prípadové štúdie, priamu diagnostiku), ktoré ukázali, že teória Lean Manufacturing je úzko prepojená s praxou.

Záverom by som povedal, že Lean nie je len spôsob fungovania vo výrobe, ale aj všeobecný postup na riešenie problémov, s ktorými sa stretávame v každodennom živote.

Back To Top