skip to Main Content

Isabelle Bailly sa stretla s čínskym veľvyslancom vo Francúzsku

Isabelle Bailly meets Chinese Ambassador in France

Pri príležitosti 66. výročia založenia Ľudovej čínskej republiky, mimoriadny veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky vo Francúzsku, pán ZHAI Jun, sa stretol s pani Isabelle Bailly, predsedníčkou SNECI, na slávnosti usporiadanej k tejto udalosti. Pani Bailly sprevádzali páni Yuan Guan a Tiannan Ren, ktorí v SNECI riadia rozvoj spolupráce medzi Európou a Čínou.

Pani Bailly a jej spolupracovníci takto mohli predstaviť veľvyslancovi projekty, ktoré rozvíja SNECI v Číne.

Back To Top