skip to Main Content

V prvej línii na Medzinárodný deň žien

V Prvej Línii Na Medzinárodný Deň žien

Svoj záväzok angažovať sa za rovnosť šancí pre ženy deklaruje predsedníčka SNECI, Isabelle Bailly už niekoľko rokov v rámci asociácie Elles Bougent.

Dňa 7.3.2017 bude Isabelle Bailly prezentovať na pôde Lýcea Chaptal (Paríž, 8.obvod) 150 študentom svoje povolanie riaditeľky podniku a kariéru ženy inžinierky.

Toto podujatie organizované v rámci Medzinárodného dňa žien, ktorého sa zúčastní aj pani Valérie Pécresse, predsedníčka regiónu Ile-de-France, bude silným podnetom pre mladých ľudí zaujímajúcich sa o kariéru inžiniera.

Back To Top