skip to Main Content

Maroko – centrum automobilového priemyslu

Maroko – Centrum Automobilového Priemyslu

Október 2015 – V roku 2015 spoločnosť PSA Peugeot Citroën oznámila, že bude investovať 557 miliónov eur do výstavby svojho výrobného podniku v Kenitre v Maroku. Od roku 2019 tam bude PSA vyrábať vozidlá v segmente B a C, ako aj motory.

Pri príležitosti stretnutia dodávateľov PSA, ktoré bolo usporiadané pred začatím prevádzky tohto priemyselného podniku, prišla SNECI povzbudiť svojich partnerov v podnikateľských plánoch v Maroku. Maroko bude v blízkej budúcnosti jedným zo strategických bodov pre výrobcov automobilového vybavenia sídliacich v severnej Afrike a v južnej Európe.

Back To Top