skip to Main Content

Kde dodávatelia v automobilovom priemysle zlyhávajú? Časté chyby pri projektovom riadení.

Kde Dodávatelia V Automobilovom Priemysle Zlyhávajú? Časté Chyby Pri Projektovom Riadení.

V rámci našich aktivít v oblasti projektového riadenia sme vybudovali tím odborníkov na rozvoj dodávateľov, ktorí pomáhajú dodávateľom v automobilovom priemysle rozvíjať svoje projekty v strednej a východnej Európe a zlepšovať ich výkonnosť.

Riešenia spoločnosti SNECI v oblasti riadenia priemyselných projektov sú vysoko prispôsobené v závislosti od potrieb každého klienta, a preto sa veľmi líšia v čase a veľkosti. Cieľ je však zväčša rovnaký: zlepšiť výkonnosť dodávateľov z hľadiska výrobnej kapacity, kvality výrobkov, efektívnosti dodávateľského reťazca a realizácie nových projektov.

V minulom roku náš tím vykonal viac ako 700 misií, pričom hodnotil výkon viac ako 550 dodávateľov automobilového priemyslu. Úzka spolupráca s našimi klientmi pri analýze výsledkov projektu nám umožnila identifikovať päť najzraniteľnejších miest v projektovom riadení dodávateľov automobilového priemyslu spolu s najčastejšie sa vyskytujúcimi problémami:

 1. Inštalácia a skúška:
  • nové vybavenie a/alebo nástroje nie sú nainštalované včas
  • prevádzková dokumentácia nie je pripravená včas
 2. CpK a čiastkový audit:
  • kapacita nezodpovedá požiadavkám OEM
 3. Meracie vybavenie
  • nedostatočná správa vybavenia, chýbajúca kalibrácia, R&R
  • chýba diel zákazníka a nevykonáva sa označovanie ani štúdia
 4. Vykonávanie kontrolného plánu
  • kontrolný plán nie je úplne implementovaný – frekvencia kontroly, požiadavky na čistotu nie sú implementované v kontrolnom pláne, nejasné kritériá kontroly, prítomnosť hraničných vzoriek / kalibrácia
 5. Akcie NG
  • Riadenie NG dielov sa nerešpektuje: nie sú definované štandardy prepracovania, nevykonávajú sa činnosti nepretržitého zlepšovania (chýbajúca evidencia, systém, žiadna prevencia opakovaného výskytu / reserializácia).

Tieto odchýlky sú dôsledkom nesprávneho riadenia projektov spôsobeného nedostatkom zručností v tíme dodávateľa alebo nedostatočným rozpočtom vyčleneným na túto činnosť.

„Dôkladná príprava na spustenie projektu a monitorovanie jeho vývoja sú dôležitými krokmi k úspechu dodávateľa,“ – vysvetľuje Jozef Lajda, riaditeľ SNECI pre strednú a východnú Európu. „S cieľom zabezpečiť hladký štart výroby postupujeme podľa rôznych kvalifikačných štandardov výrobného procesu, ako sú ASPQR, APQP a VDA, pričom každý deň posudzujeme proces industrializácie dodávateľa. Okrem toho naši spolupracovníci často poskytujú také služby, ako je koučing, školenie, nasadenie dočasných expertov a riadenie dodávateľského reťazca, aby sme zabezpečili výkon klienta počas celého trvania projektu. “

Back To Top