skip to Main Content

Očakávanie Brexitu: obavy automobilových dodávateľov

Očakávanie Brexitu: Obavy Automobilových Dodávateľov

Napriek všeobecnej neistote a politickým nezhodám je jedna vec celkom jasná: ak dôjde k Brexitu, bude to mať katastrofálny vplyv na všetky vysoko komplexné dodávateľské reťazce medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. V dôsledku toho budú výrobcovia automobilov a ich dodávatelia nútení úplne zmeniť svoje vzťahy, a čo je najdôležitejšie, aj logistiku.

Britskí a zahraniční výrobcovia automobilov, vrátane BMW, Toyota a PSA, sú znepokojení krátkodobými a dlhodobými nákladmi možných obchodných prekážok medzi Spojeným kráľovstvom a kontinentom. Môže byť skutočne veľmi ťažké preformovať britský automobilový priemysel, ktorý sa sústredí jedine na samotné Spojené kráľovstvo.  

Britský a európsky automobilový priemysel sú úzko prepojené. V roku 2018 sa vyviezlo 8 z 10 áut zmontovaných v Spojenom kráľovstve, pričom takmer 700 000 áut ide priamo do EÚ27. Súčasne sa z EÚ do UK dodalo 1,8 milióna nových osobných automobilov, čo predstavuje 85% celkového dovozu automobilov do Spojeného kráľovstva.

Odborníci už vedú prognózy o tom, koľko bude Brexit stáť výrobcov OEM. Nedávny článok Jaspera Jollyho pre Guardian poukazuje na možnú stratu 1 mld.$ pre japonských výrobcov automobilov  v Británii za niečo viac ako jeden rok v prípade, ak by medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ boli zavedené 10% tarify. Toto číslo však nezahŕňa finančný dopad z potenciálnej nezamestnanosti spôsobenej zatváraním závodov BMW a Toyota .

Avšak nie sú to najväčší výrobcovia OEM, ktorí budú najviac zasiahnutí, keď dôjde k Brexitu. Len v minulom roku pochádzalo z EÚ27 až 80% automobilových súčiastok dovezených do Spojeného kráľovstva. Naopak, 18% z celkovej hodnoty dovozu automobilových súčiastok EÚ27 predstavovali komponenty vyrobené v Spojenom kráľovstve.

SNECI ako súčasť svojich aktivít v oblasti nákupu a dodávateľského reťazca riadi množstvo logistických tokov do/z Veľkej Británie pre automobilových dodávateľov. Náš expertný tím už dva roky skúma pravdepodobný dopad Brexitu na obchod s automobilovými komponentmi medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Dnes sme schopní podporiť našich klientov vypracovaním komplexných akčných plánov a umiestnením internej pracovnej skupiny do ich závodov, aby sme zabezpečili ich dodávky v prípade, že dôjde k Brexitu.

Back To Top