skip to Main Content

Reda Layt, generálny riaditeľ SNECI MEA, poskytol rozhovor o automobilovom priemysle v Maroku

Reda Layt, Generálny Riaditeľ SNECI MEA, Poskytol Rozhovor O automobilovom Priemysle V Maroku

Reda Layt, generálny riaditeľ SNECI MEA, poskytol 30. júna 2016 rozhovor na rozhlasovej stanici Luxe Radio a porozprával poslucháčom svoju predstavu o marockom automobilovom trhu.

Marocká vláda chce skutočne vo veľkom investovať do tohto priemyslu a pritiahnuť výrobcov aj dodávateľov automobilového vybavenia radu 1 a 2, a tak posilniť miestny rozvoj. Je to dôležitý nástroj marockého hospodárstva, ponúka nové skúsenosti a vyššiu zamestnanosť. SNECI MEA hrá v tomto procese, ktorý uviedol pán Moulay Hafid ELALAMY, minister priemyslu, obchodu, investícií a digitálnej ekonomiky, významnú rolu.

Hlavné otázky jeho programu PAI (plán zrýchlenia priemyselného rozvoja) súvisia s deficitom technických skúseností a miestnych dodávateľov. SNECI ponúka práve na tieto účely svoje služby, hlavne pomoc jej oddelenia vzdelávania a auditu miestnym podnikom prostredníctvom školení, no aj služby pri sprevádzaní zahraničných podnikov, ktoré by sa chceli usadiť v Maroku, prostredníctvom svojho oddelenia obchodného partnerstva (Business Unit Partenariats) a  M&A.

Ak si chcete vypočuť celý rozhovor, ktorý poskytol Reda Layt, môžete kliknúť sem:
http://www.luxeradio.ma/secteur-automobile-secteur-cle-de-leconomie-marocaine/

Back To Top