skip to Main Content

SNECI, váš partner pri harmonickej spolupráci medzi Európu a Čínou

SNECI, váš partner pri harmonickej spolupráci medzi Európu a Čínou

Rozhovor s Isabelle Bailly, predsedníčkou skupiny SNECI

 

Isabelle Bailly

Isabelle Bailly – Predsedníčka

China  Corp: Isabelle Bailly, ako predsedníčka skupiny SNECI, ste sa zúčastnili na delegácii zástupcov francúzskych podnikov v Číne, sprevádzajúcich predsedu vlády Manuela Vallsa. Môžete nám o tom niečo povedať?

Isabelle  Bailly:Skutočne, mala som tú česť byť súčasťou delegácie, ktorá navštívila Čínu, spolu s 30 riaditeľmi veľkých francúzskych podnikov. Mali sme príležitosť na rozhovor s čínskym predsedom vlády Li Kche-čchiangom a inými predstaviteľmi, a diskutovali sme aj o takých dôležitých témach, ako je zníženie emisií CO2. Navštívila som aj 15 čínskych podnikov a oboznamovala som ich so službami, ktoré SNECI môže ponúknuť čínskym automobilovým konštruktérom a dodávateľom automobilového vybavenia.

CCorp:Aké sú to služby ?

Bailly: Je to osem hlavných služieb, ktoré sú osobitne zamerané na podporu medzinárodného rozvoja našich klientov v automobilovom priemysle a na zlepšovanie ich priemyselnej efektívnosti. Vedieme našich klientov k stratégiám podnikateľského rozvoja.

Sprevádzame ich pri projektoch a poskytujeme im služby manažmentu riadenia, vzdelávania, auditu a kontroly kvality, a pomáhame im pri sériovej výrobe riešeniami efektívnej logistiky a distribúcie. Na každú z týchto služieb môže byť uzavretá osobitná zmluva, ale môžu byť predmetom zmlúv aj po skupinách.

CCorp:Čo to konkrétne pre vás znamená pracovať v Číne ?

Bailly:Keďže máme pobočku v Šanghaji, máme priamy prístup na čínsky trh. Vďaka širokým kontaktom pomáhame európskym dodávateľom prenikať na čínsky trh a zakladať v Číne výrobné prevádzky. Naopak, pre podniky v Európe zasa vyhľadávame čínskych dodávateľov, identifikujeme potenciálnych výrobcov, hodnotíme ich, a pomáhame čínskym dodávateľom zlepšovať výkonnosť a kvalitu na požadovanú úroveň. Ak sa chcú čínski dodávatelia dostať na európsky trh, ponúkame im našu stratégiu a nachádzame pre nich potenciálnych klientov vďaka odboru M&A a podnikateľského rozvoja. Čínski inžinieri, ktorí spolupracujú so SNECI v kanceláriách v Šanghaji a v Paríži, zabezpečujú komunikáciu medzi zmluvnými stranami a aj európski, aj čínski klienti sú so službami SNECI  spokojní.

CCorp:Pani Bailly, ďakujeme vám za rozhovor.

 

 Stiahnuť celú publikáciu

Back To Top