skip to Main Content

Rusko: SNECI podporuje výrobcov automobilov v prenikaní na ruský tr

V Rusku nový dekrét č. 166 kladie výrobcom automobilov podmienku dosiahnutia 60% lokalizácie dodávok príslušenstva a náhradných dielov. Vďaka poznaniu ruského trhu a skúsenostiam s dodávateľmi automobilového vybavenia vysokej kvality, automobilový výrobca si vybral práve spoločnosť SNECI, aby mu zabezpečila ruských dodávateľov.

SNECI tak vyhľadáva, identifikuje, školí a kvalifikuje miestnych ruských dodávateľov asi dvadsiatich súčastí automobilového vybavenia, vrátane pneumatík, spätných zrkadiel, stĺpikov riadenia, spúšťačov okien a iných.

SNECI sa sústredí na dodávateľov, ktorí sú schopní dodať štandardné produkty prispôsobené na sériové vozidlá, a nemusia teda vyvíjať nové.

Popri tom, že je táto lokalizácia povinná podľa predpisov, umožňuje aj zníženie nákladov výrobcom automobilov v Rusku, kde hospodárska kríza viedla k zníženiu objemov výroby a pádu meny.

Back To Top