skip to Main Content

Školitelia SNECI Rusko viedli sériu školiacich kurzov v NAMI

Školitelia SNECI Rusko Viedli Sériu školiacich Kurzov V NAMI

V októbri, novembri 2017 a januári 2018, SNECI Rusko poskytlo sériu školení v štandardizovanej APQP metodológii pre projektový manažment v automobilovom priemysle.

Školitelia SNECI RUSS odprezentovali túto metodológiu viac ako 100 zamestnancom NAMI. Školenie bolo ukončené testami, ktoré boli následne vyhodnotené. Zamestnanci NAMI vysoko ocenili tieto školenia a vyjadrili pozitívne hodnotenia.

Školenie «Projektový manažment v automobilovom priemysle na báze APQP» zahŕňa 7 fáz:

 • Fáza 1:
  • Základné pojmy v projektovom manažmente: definície, fázy projektového manažmentu, úlohy členov projektového tímu…
  • Automobilový kontext: Štandardy IATF 16949 a požiadavky OEM
  • Vstupné dáta, úlohy, ktoré majú byť vykonané a výstupy očakávané po jednotlivých fázach,
 • Fáza 2: Prípravná fáza
 • Fáza 3: Fáza RFQ
 • Fáza 4: Fáza vývoja
 • Fáza 5: Industrializácia a schvaľovanie vrátane nábehovej fázy
 • Fáza 6: Sériová výroba
 • Fáza 7: Náhradné diely / Popredajný servis

Toto školenie je určené pre projektových manažérov, členov projektového tímu, projektových lídrov a všetkých, ktorí prechádzajú na pozíciu v projektovom manažmente.

Ak máte záujem o tento školiaci modul, prosím konzultujte náš program školení.

Back To Top