skip to Main Content

SNECI CEE uvádza novú službu: diagnostiku firemnej kultúry

Keď dodávateľ čelí zložitej expanzii podnikania, napríklad produkcii nových dielov pre klienta s vysokými požiadavkami v automobilovom alebo farmaceutickom priemysle, je nevyhnutné posúdiť manažérsky tím dodávateľa a vyhodnotiť jeho schopnosť zvládnuť výzvy a požiadavky.

Hlavnou časťou hodnotenia je diagnóza firemnej kultúry. Toto zahŕňa okrem iného analýzu medziľudských vzťahov, komunikácie, slabé miesta a silné stránky vrcholového a stredného manažmentu. Aj keď to nie je zrejmé na prvý pohľad, tieto aspekty sú kľúčom k vynikajúcej realizácii podnikateľského plánu a úplnému naplneniu firemnej vízie.

V júni tohto roku SNECI CEE úspešne zaviedla novú službu: diagnostiku firemnej kultúry. Zahŕňal štyri hlavné fázy: diagnostika a usmernenie v oblasti akčného plánu, návrh školiacich modulov a tréningov, školenia s prípadovými štúdiami a tvorbou nástrojov, pilotné workshopy a koučovanie skupín naprieč pracoviskami.

Počas fázy A vykonávame počiatočnú diagnózu pomocou personalizovaného dotazníka na základe informácií poskytnutých od nášho klienta.

Počiatočná diagnostika sa zameriava na:

  • Hodnotenie základných vzťahov v top manažmente a strednom manažmente;
  • Posúdenie funkčnosti zavedenej organizačnej štruktúry;
  • Posúdenie pracovnej atmosféry spoločnosti;
  • Posúdenie funkčnosti podnikateľského prostredia.

Individuálny dotazník sa zaoberá témami ako integrovaný systém riadenia, firemná kultúra, hodnotenie stredného manažmentu, riešenie kritických situácií, slabé miesta a silné stránky rôznych oddelení a požadované zmeny.

Vo fázach B, C a D budeme na základe výsledkov fázy A budovať a implementovať pre klienta špecifický program rozvoja, ktorý pozostáva z workshopov, prípadových štúdií, tréningových modulov a koučingu.

Diagnostika firemnej kultúry je len jednou z mnohých služieb, ktoré SNECI poskytuje svojim klientom. V súčasnosti náš vysoko kvalifikovaný tím s 65-ročnými skúsenosťami v oblasti rozvoja podnikania a priemyselnej výkonnosti podporuje a školí viac ako 220 klientov na celom svete.

Back To Top