skip to Main Content

SNECI členom oficiálnej francúzskej delegácie sprevádzajúcej predsedu vlády Manuela Vallsa v Japonsku

SNECI členom Oficiálnej Francúzskej Delegácie Sprevádzajúcej Predsedu Vlády Manuela Vallsa V Japonsku

Pri príležitosti otvorenia francúzsko-japonského roka inovácie, Isabelle Bailly, predsedníčka skupiny SNECI, bola členkou delegácie zástupcov podnikov, ktorá sprevádzala predsedu vlády Francúzskej republiky, Manuela Vallsa, s ktorým sa rozprávala o pokrokoch v projektoch SNECI v Japonsku a o založení ACT – Automotive Center for Technology – novej investície skupiny SNECI ako prínosu k inováciám podnikov dodávajúcich automobilové vybavenie.

Na recepcii v rezidencii predsedu vlády Japonska, pána Shinzo Abe, sa Isabelle Bailly rozprávala s prítomnými o francúzsko-japonskej spolupráci a o automobilovom priemysle budúcnosti.

Pri tejto návšteve sa konali aj iné stretnutia, aj so zástupcom ministra hospodárstva, obchodu a priemyslu, Yoshihirom Sekim, a s delegáciou Keidanren (Federácia zástupcov japonských podnikov) pod vedením jej predsedu, pána Sadayukiho Sakakibaru.

Back To Top