skip to Main Content

SNECI partnerom AMDI v záujme rozvoja marockého automobilového odvetvia v Číne a v Kórei

SNECI partnerom AMDI v záujme rozvoja marockého automobilového odvetvia v Číne a v Kórei

SNECI MEA ohlásila podpísanie dohody s AMDI – marockou agentúrou investičného rozvoja – o poskytovaní služieb pri rozvoji marockého automobilového odvetvia v Číne a v Kórei.

Čína a Kórea predstavujú najväčšie automobilové trhy na svete, pričom majú vlastnú sieť výkonných a konkurencieschopných dodávateľov automobilového vybavenia. Pozícia Maroka ako priemyselnej automobilovej základne ponúka zaujímavé možnosti týmto dodávateľom, ktorí sa chcú rozvíjať na medzinárodnej úrovni.

Partnerstvo AMDI a SNECI sa začleňuje do ambiciózneho projektu Maroka so stratégiou stať sa neodmysliteľnou destináciou automobilového priemyslu v tomto regióne, ktorý má v úmysle dosiahnuť do roku 2020 výrobu 1 milióna vozidiel a miestnu integráciu vo výške 65%.

Tento projekt si vyžaduje zapojenie medzinárodnej siete SNECI, vrátane expertov oddelení MEA (Casablanca), Číny (Šanghaj) a Kórey (Soul). Bude sa odohrávať vo viacerých fázach, od identifikácie a analýzy potenciálnych priemyselných podnikov, ktorí by chceli investovať v Maroku, až po prípravu road-show AMDI v Číne a v Kórei.

« SNECI ponúka jedinečnú kombináciu technických a priemyselných skúseností spojených so solídnymi znalosťami stratégie a prieskumu trhu, čo sú kľúčové prvky pri uzavretí tejto výnimočnej partnerskej zmluvy s AMDI » komentoval túto udalosť Reda LAYT, riaditeľ SNECI MEA.

Back To Top