skip to Main Content

SNECI spolupracuje s organizáciou ANFIA v oblasti školení

SNECI Spolupracuje S Organizáciou ANFIA V Oblasti školení

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) a SNECI sa spojili v poskytovaní školení pre automobilové spoločnosti v Taliansku s cieľom podporiť a posilniť ich konkurencieschopnosť a zabezpečiť ich integráciu do domáceho a zahraničného automobilového priemyslu.

Talianska asociácia automobilového priemyslu ANFIA zastupuje od roku 1912 záujmy svojich členských spoločností a zaisťuje efektívnu komunikáciu medzi talianskym automobilovým priemyslom a verejnými orgánmi na národnej a medzinárodnej úrovni. 

V súčasnosti sa ANFIA môže pochváliť viac ako 350 členskými spoločnosťami vrátane výrobcov automobilov, dodávateľov automobilových komponentov, inžinierskych a dizajnérskych firiem, ako aj výrobcov špecifického vybavenia. Vďaka viac ako storočnej skúsenosti v tomto odvetví ponúka Asociácia širokú škálu služieb v oblasti vzťahov s inštitúciami, regulačných záležitostí a technickej legislatívy, štúdií a štatistík, komunikácie, veľtrhov a výstav, poradenstva a školení, ako aj internacionalizácie, obchodovania a finančných záležitostí.

Asociácia sa tiež aktívne podieľa na hlavných témach ovplyvňujúcich taliansky trh s automobilmi, ako sú mobilita, bezpečnosť, životné prostredie, energetika, výskum a globalizácia.

ANFIA uzavrela partnerstvo so spoločnosťou SNECI s cieľom rozšíriť svoju ponuku školení a poskytnúť podporu talianskym dodávateľom, ktorí chcú získať nové obchodné príležitosti po fúzii spoločností FCA a PSA Groupe a vzniku spoločnosti Stellantis.

Členom ANFIA budú ponúknuté dva školiace moduly vedené expertmi SNECI v oblasti automobilového priemyslu:

  • QIP PSA Standards: NSA, PCPA, QSB+ Audits Preparation (CSRO5): cieľom tohto školenia je vysvetliť koncepciu a priebeh QIP PSA (štandardný procesný audit, ktorým sa kvalifikuje výrobné miesto) a jeho 3 povinné kroky: NSA (hodnotenie nového dodávateľa), PCPA (hodnotenie procesu kontroly dielov) a QSB + (Základy systému kvality Plus) Audit.
  • Logistics Tools in PSA B2B Portal (LO02): toto školenie je určené dodávateľom alebo potenciálnym dodávateľom skupiny PSA, ktorí majú záujem o využitie logistických aplikácií portálu PSA B2B. Účastníci budú tiež školení, ako efektívne hodnotiť logistické procesy.

„Veľmi náš teší partnerstvo s asociáciou ANFIA a možnosť ponúkať naše školiace moduly jej členom,“ hovorí Frédéric Laganier, riaditeľ pre oblasť priemyselnej výkonnosti v spoločnosti SNECI. „V spoločnosti SNECI často pracujeme s dodávateľmi, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia alebo smerom k inej automobilke. Preto sme vyvinuli celú škálu školiacich modulov a služieb, ktoré pomáhajú našim klientom hladko sa integrovať do nového prostredia. Veríme, že naše hlboké odborné znalosti v oblasti automobilového priemyslu spolu s našimi znalosťami požiadaviek špecifických pre zákazníkov otvoria talianskym automobilovým spoločnostiam nové príležitosti na podnikanie v rámci skupiny Stellantis.“

Back To Top