skip to Main Content

Trendy vo francúzskom automobilovom priemysle

Trendy Vo Francúzskom Automobilovom Priemysle

Elektrifikácia, automatizácia a konektivita sú hlavné trendy francúzskeho automobilového priemyslu. Všetky tri sú navzájom prepojené a kľúčové pre úspech výrobcov automobilov a dodávateľov automobilových dielov. Tieto trendy spôsobujú rozvrat automobilového sveta a formujú jeho doposiaľ dosť nejasnú budúcnosť.

Počas celého roka 2019 sme boli svedkami zvýšenej konkurencie tradičných automobilových hráčov v oblasti elektrických aj autonómnych automobilov. Zároveň prichádzajú noví konkurenti s modernejším digitálnym zázemím, ktoré každý deň poskytuje nové služby konektivity a mobility a získava nové trhy.

Vstúpením do roku 2020 budú musieť automobilové spoločnosti predefinovať svoje stratégie na nasledujúce roky.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť krátky prehľad hlavných trendov francúzskeho automobilového priemyslu a stratégií francúzskych automobilových skupín na zvládnutie týchto nových výziev.

Poďme sa bližšie pozrieť na každý trend.

Elektrifikácia vozidla

S viac ako 27 000 nabíjacími miestami je Francúzsko pripravené na rozšírenie elektrickej mobility. Od začiatku roka sa francúzsky trh s elektrickými pohonmi (ECV) zvýšil o 35,9% pri 42 244 registráciách. Francúzsko predstavuje takmer 14% trhu ECV v Európskej Únii, a po Nemecku a Spojenom kráľovstve má po prvých troch štvrťrokoch 2019 tretie najväčšie množstvo zaregistrovaných ECV.

Odborníci predpovedajú, že do roku 2025 bude iba 26% európskej produckcie automobilov určených pre konvenčné vozidlá. Hybridný pohonný systém Mild-Hybrid bude mať prednosť so 47% výrobného podielu, po ktorom budú nasledovať elektrický pohon (14%) a Full-Hybrid (12%).

Obe spoločnosti PSA a Renault rozširujú svoje výrobné línie o nové elektrifikované hnacie ústrojenstvo.

Dnes je Renault jedným z lídrov na európskom trhu s elektrickými vozidlami, kde jeho ZOE je druhým najobľúbenejším elektrickým vozidlom s celkovým počtom 31 182 vozidiel počas prvých ôsmich mesiacov roku 2019. Renault je tiež prvým výrobcom automobilov, ktorý má kompletnú líniu EV, vrátane Renault ZOE, Kangoo ZE, Fluence ZE, RSM SM3 ZE a Twizy.

Renault využíva technológiu Mitsubishi, ktorá sa používa v hybridných elektrických vozidlách typu plug-in, do roku 2020 plánuje elektrifikáciu viac ako 50% svojej výrobnej línie. Plne elektrické vozidlá budú pokrývať primárne segmenty ponuky Renault a budú predstavovať 20% sortimentu spoločnosti.

Spoločnosť PSA takisto tvrdí, že do roku 2025 bude elektrifikovaných 100% jej sortimentu vozidiel. To by bolo možné vďaka technologickej a priemyselnej flexibilite spoločnosti PSA s výrobou založenou na dvoch modulárnych, multi-energetických a globálnych platformách: CMP (Common Modular Platform) a EMP2 (Efficient Modular Platform 2).

Autonómne riadenie

Autá s autonómnym riadením sa pomaly ale isto stávajú realitou, pretože všetci hlavní výrobcovia automobilov investujú značné prostriedky do vývoja potrebných technológií.

V skutočnosti sú pokročilé asistenčné systémy pre vodičov ADAC (najdôležitejšia technológia pre autonómne automobily) jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov automobilovej elektroniky.

Francúzski výrobcovia automobilov pozorne sledujú aj globálny trend v automatizácii automobilov a snažia sa získať do budúcnosti významné konkurenčné výhody.

Renault-Nissan-Mitsubishi očakáva, že do roku 2022 vyrobí úplne autonómne „Robo vozidlo“, ktoré nebude vyžadovať zásah vodiča. Dovtedy plánujú progresívne zavádzanie nových funkcií, ako je rozpoznávanie dopravných značiek, asistencia pri jazdných pruhoch a automatizované núdzové brzdenie, do svojich automobilových radov.

Spoločnosť PSA takisto spustila program „AVA – Autonómne vozidlo pre všetkých“ , ktorý spája celý rad funkcií asistencie pri riadení, ktoré už existujú na ich vozidlách. Tento program nakoniec povedie k vytvoreniu úplne autonómneho automobilu. PSA si kladie za cieľ postaviť vozidlo s vlastným riadením, ktoré je jednoduché, ale bezpečné a pohodlné.

Francúzske automobilové skupiny nie sú osamotené pri zvládaní výziev nových technológií autonómneho riadenia. Často ich podporujú rôzne nezávislé výskumné a vývojové inštitúcie, ako sú UTAC CERAM, Mov’eo a VEDECOM.

Spoločnosť UTAC CERAM spustila v roku 2018 inovačné centrum venované vývoju a homologizácii testovaných konektívnych a automatizovaných vozidiel s názvom TEQMO®. Viac ako 12 km testovacích tratí a pridružených zariadení sa nachádza v centre legendárneho autodrómu Linas-Montlhéry ( Île-de-France).

Okrem toho na tejto téme pracujú dve veľké francúzske inovačné zoskupenia, Mov’eo, Klaster pre mobilitu a automobilový priemysel v oblasti výskumu a vývoja a VEDECOM, francúzsky inštitút verejného a súkromného výskumu a vzdelávania zameraný na udržateľnú mobilitu (ekologická, samostatná a zdieľaná).

Konektívne autá

Pravdepodobne jedným z najdôležitejších trendov je skutočnosť, že do roku 2025 sa plánuje zavedenie konektivity pri 100% nových automobilov.

Pretože auto prestáva byť iba produktom a stáva sa službou, vyžaduje lepšiu konektivitu s vonkajším prostredím. Konektívne vozidlá sú vozidlá schopné komunikovať s vonkajším svetom. Zahŕňa to komunikáciu s inými vozidlami s cieľom zabrániť zrážkam alebo s cestnou infraštruktúrou na zisťovanie nehôd a analýzu poveternostných podmienok.

Keď hovoríme o konektivite, neznamená to len prepojenie viacerých obrazoviek alebo prepojený infotainment. Konektívne vozidlá sa vo väčšej miere vyvíjali v dôsledku rozsiahlej urbanizácie a vytvorenia takých nových spôsobov mobility, ako je zdieľanie automobilov (car-sharing) a vozidlo na zavolanie (car-hailing).

Francúzsko je najúspešnejším trhom v oblasti zdieľania automobilov P2P (peer-to-peer) v Európe. P2P predstavuje takmer 90% zdieľania automobilov s viac ako miliónom používateľov v roku 2018.

Obe spoločnosti PSA a Renault spustili svoje služby združovania automobilov. V Paríži je nasadených približne 1 400 „voľne sa pohybujúcich“ elektrických vozidiel vrátane vozidiel typu Moov’in Paris (Renault) a Free2Move Paris (PSA).

Back To Top