skip to Main Content

SNECI zavádza postup montáže

Sneci Industrial Process

SNECI, spoločnosť zameraná na zvyšovanie priemyselnej a obchodnej výkonnosti v medzinárodnom automobilovom priemysle, realizovala montážnu linku na hliníkové kolesá a zaviedla logistiku, ktorá zabezpečila dodávky priamo do továrne konštruktéra v severnom Francúzsku.

Výkonný projektový manažment so sídlom neďaleko automobilového konštruktéra a výrobcu kolies našiel riešenia, ako úspešne zavŕšiť tento veľký projekt.

Pre SNECI to bol prvý projekt « kompletného riadenia dodávateľského reťazca » spájajúceho výrobné prostriedky a postupy, riadenie logistiky, spravovanie distribúcie a riadenie kvality.

Tento prístup zapojenia sa do priemyselnej výroby je súčasťou stratégie rozvoja činností skupiny SNECI, so zámerom odpovedať na potreby priemyselných podnikov vyrábajúcich automobily a automobilové vybavenie.

 

Back To Top