skip to Main Content

Aké sú skutočné náklady na rozvoj podnikania pre dodávateľov automobilového priemyslu?

Aké Sú Skutočné Náklady Na Rozvoj Podnikania Pre Dodávateľov Automobilového Priemyslu?

Automobilový priemysel bol vždy jedným z najkonkurenčnejších odvetví na svete.

S nárastom elektrických vozidiel, autonómnym riadením a zdieľaním automobilov je automobilový priemysel neľútostný ako kedykoľvek predtým. Automobiloví výrobcovia a ich dodávatelia musia vynakladať veľké investície do výskumu a vývoja, aby držali krok s konkurenciou a každý rok vynakladajú na inovácie desiatky miliárd dolárov.

Zatiaľ čo väčšina výrobcov automobilových komponentov uznáva dôležitosť investovania do výskumu a vývoja spolu s vytváraním a optimalizáciou výrobných závodov, rozvoj podnikania je jednou z oblastí, v ktorej sú investície stále veľmi prehliadané.

Jedným z hlavných dôvodov je skutočnosť, že rozvoj podnikania nie je tak hmatateľný ako investičný majetok (napr. zariadenia alebo stroje) alebo ako investície do výskumu a vývoja.

Druhý dôvod súvisí so životným cyklom automobilového priemyslu: dnes získaný projekt sa do výroby dostane až o dva až tri roky. Návratnosť investícií do rozvoja podnikania je preto pre všetkých aktérov v automobilovom priemysle značne dlhá.

V konečnom dôsledku, aké sú skutočné náklady na rozvoj podnikania pre dodávateľov automobilového priemyslu? O tejto téme hovorí Stanislas Bailly, generálny riaditeľ skupiny SNECI.

„Čas vstupu do novej automobilky“ ako hlavný náklad na rozvoj podnikania

Predtým, ako odpovieme na otázku, odlíšime osvedčených výrobcov automobilov od nováčikov. Náklady na rozvoj podnikania pre tieto dve skupiny sa budú úplne líšiť, pretože nováčikovi bude trvať dlhšie, kým porozumie, ako pracovať s novým výrobcom automobilov a ako následne získať prvý biznis.

Prvým krokom pre začiatočníka bude presvedčiť nového výrobcu automobilov o jeho pridanej hodnote, aby bol dokonca považovaný za potenciálneho dodávateľa. Uskutočňuje sa to prostredníctvom aktívneho lobovania s najvyšším manažmentom výrobcu automobilov a prípadného odpovedania na RFI (Žiadosti o informácie). V prípade úspechu potom dodávateľ vstúpi do zoznamu ponúk.

Tento krok môže nejaký čas trvať, pretože nájsť aktérov s rozhodovacou právomocou vo veľkej a komplexnej organizácii výrobcov automobilov nie je ľahká úloha. Spolupráca s organizáciami ako SNECI, ktoré vedia navigovať v takomto prostredí a majú v týchto spoločnostiach veľkú sieť, môže výrazne znížiť čas, a tým pádom aj náklady na vstup dodávateľa do novej automobilky.

Po uvedení na zoznam ponúk budú mať výrobcovia automobilových komponentov možnosť zúčastniť sa na RFQ (Žiadosť o cenovú ponuku). Počas tejto fázy by mal byť každý dodávateľ schopný preukázať svoju technickú spôsobilosť a zároveň preukázať dobrú konkurencieschopnosť. Dodávatelia budú tiež musieť predložiť podrobnú technickú dokumentáciu podľa metodológie výrobcu. Pretože každý výrobca automobilov má svoje vlastné štandardy a metodiku (CSR alebo Špecifické požiadavky zákazníka), nováčikovia potrebujú veľa času a energie, aby získali prvý biznis. Aby sa znížili náklady, tímy dodávateľov musia byť vopred školené o týchto metodikách.

Povedzme, že máte šťastie a nakoniec ste získali biznis s automobilkou. Zlá správa je, že vaše náklady na rozvoj podnikania sa tu nekončia! Po dlho očakávanej nominácii bude dodávateľ musieť zapojiť projektových manažérov, aby dohliadali na fázu vývoja. Projektoví manažéri sú zvyčajne podporovaní tímom kvality, ktorý zabezpečuje, aby industrializácia komponentov spĺňala normy výrobcu automobilov. Dodávatelia majú tendenciu často podceňovať množstvo práce, ktorá sa musí vykonať počas obdobia vývoja projektu.

Napokon, v priebehu sériovej výroby budú výrobcovia vyžadovať, aby manažéri logistiky organizovali a monitorovali dodávky dielov do závodov automobilky. Budú tiež zodpovední za rôzne administratívne záležitosti, ako je fakturácia a platby. Medzitým manažéri kvality zostávajú prítomní na projekte v prípade akýchkoľvek problémov s kvalitou a tím predaja sleduje projekt, aby prediskutoval každodenné obchodné aktivity, ako je ročná produktivita a prepojenia s novým obchodom.

rozvoj podnikania pre dodávateľov automobilového priemyslu

Takže, aké sú skutočné náklady na rozvoj podnikania pre dodávateľov autodielov?

Vyššie uvedený popis ukazuje, že pri odhadovaní nákladov na rozvoj podnikania musíme rozlišovať medzi nákladmi na predaj (iba personál predaja) a nákladmi na samotný rozvoj podnikania. Ako už bolo spomenuté, samotný rozvoj podnikania často zahŕňa zamestnancov v oblasti kvality, projektového riadenia, logistiky a všeobecnej administratívy.

Okrem toho, v závislosti od povahy komponentov dodávaných zákazníkom a veľkosti zákazky, sa celková štruktúra nákladov spoločnosti bude líšiť, rovnako ako aj náklady na rozvoj podnikania.

Z tohto dôvodu neexistuje jednoduchá odpoveď na otázku. V závislosti od rozsahu, výrobkov a veľkosti zákazky sa náklady na rozvoj podnikania pohybujú medzi 1% a 10%. Toto percento sa môže dokonca zvýšiť, ak sa vezme do úvahy riziko, že dodávateľ bude mať zlý tím, ktorý by mohol viesť k strate existujúceho biznisu.

Externalizácia aktivít v oblasti rozvoja podnikania výrazne znižuje náklady

V priebehu rokov sme videli, že dodávatelia v automobilovom priemysle majú tendenciu podceňovať celkové náklady na rozvoj podnikania, najmä v prípade vstupu do novej krajiny alebo novej automobilky. Správny odhad nákladov je pre dodávateľa automobilového priemyslu zásadný, aby mohol rozhodnúť o svojej stratégii. Prijatie celého tímu si bude vyžadovať stovky tisíc eur každý rok bez akejkoľvek záruky úspechu, nehovoriac o tom, že by bolo obzvlášť zložité nájsť správne zdroje v krajine, kde vaša spoločnosť nemá skúsenosti. Z uvedeného vyplýva, že vo väčšine prípadov je pre automobilových dodávateľov oveľa produktívnejšie externalizovať činnosti v oblasti rozvoja podnikania. Tým sa nielen znížia celkové náklady, ale aj urýchli čas na získanie nových obchodov.

Stanislas Bailly sa pripojil k SNECI v roku 2010 a odvtedy sa aktívne zapája do aktivít v oblasti rozvoja podnikania skupiny. Tri roky strávil v Šanghaji, kde úspešne založil jednu z medzinárodných pobočiek SNECI. V roku 2017 bol Stanislas Bailly vymenovaný za generálneho riaditeľa skupiny SNECI. Zodpovedá tiež za aktivity SNECI v oblasti Partnerstvo, fúzie a akvizície.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vás spoločnosť SNECI môže podporiť pri rozvoji podnikania v krajinách, v ktorých sa nachádzame, neváhajte nás kontaktovať.

Back To Top