skip to Main Content

Kvalifikácia nového NSA audítora pre SNECI Čína

Kvalifikácia Nového NSA Audítora Pre SNECI Čína

Audítor SNECI Čína bol kvalifikovaný spoločnosťou PSA na vykonávanie auditov NSA, koučingu QSB+ a auditov PCPA

Od roku 2015 spoločnosť SNECI vykonáva dodávateľské audity na vstup do panelu dodávateľov PSA  (NSA, New Supplier Assessment). SNECI taktiež podporuje dodávateľov PSA pri príprave auditov PCPA Process Qualification a certifikácií QSB + (Quality System Basics Plus).

Jeden audítor SNECI bol v Číne nedávno kvalifikovaný na vykonávanie auditov NSA a operačných podporných misií pre dodávateľov PSA v Ázii.

„Pokračujeme v rozširovaní aktivít v oblasti NSA auditov a podpory partnerstva s PSA každý rok. Zvláštnu pozornosť venujeme spokojnosti spoločnosti PSA, ako aj auditovaným dodávateľov tým, že na tieto misie prideľujeme špecializovaných odborníkov s dôkladnou znalosťou kvality a automobilového priemyslu“, hovorí Mathieu Mutter, riaditeľ pre priemyselnú výkonnosť spoločnosti SNECI.

„To, že máme audítora s certifikáciou NSA v Číne, nám dáva možnosť vykonávať audity NSA oveľa rýchlejšie nielen v Číne, ale aj v celej Ázii (India, juhovýchodná Ázia, Japonsko, Kórea), kde táto aktivita zaznamenáva značný nárast.“

Aktivity spoločnosti SNECI v oblasti priemyselnej výkonnosti, ako sú audity, hodnotenie dodávateľov „Supplier Rank-up“, školenia a riadenie projektov, sa v Ázii rýchlo rozvíjajú. „Aby sme pokryli významný miestny dopyt, zhromaždili sme tím školiteľov a audítorov s rôznymi profilmi. Zatiaľ čo naši školitelia sú viac orientovaní na implementáciu operatívnych vylepšení, väčšina našich audítorov je certifikovaná podľa VDA6.3, čo je kľúčové vzhľadom na dôležitosť Nemeckých OEM v Číne, „pokračuje Mathieu Mutter.

Stanislas Bailly, výkonný riaditeľ spoločnosti SNECI, pokračuje: „Ázia je najväčšia automobilová oblasť na svete, a preto bolo prirodzené, aby spoločnosť SNECI investovala do dostatočných zdrojov v regióne nielen pre audítorské činnosti, ale aj pre dodávateľov akých už máme v Európe, v Afrike a na Strednom východe.“

Back To Top