skip to Main Content

Ohliadnutie za webinárom SNECI pre členov ANFIA v júni 2021.

Ohliadnutie Za Webinárom SNECI Pre členov ANFIA V Júni 2021.

Pred niekoľkými mesiacmi, spoločnosť SNECI podpísala partnerstvo so združením ANFIA s cieľom pomôcť talianskym spoločnostiam v automobilovom priemysle preniknúť na francúzsky trh.

Ako? Združenie ANFIA (Národná asociácia dodávateľského reťazca talianskeho automobilového priemyslu), založené v roku 1912, je jedným z kľúčových hráčov pri podpore profesionálov v oblasti automobilového priemyslu v Taliansku. Cieľom je zabezpečiť komunikáciu a záujmy svojich členov v automobilovom sektore medzi verejnými a súkromnými inštitúciami, a to na národnej i medzinárodnej úrovni.

ANFIA má viac ako 350 členov a ponúka rôzne služby: od manažmentu po riešenie technických, ekonomických, daňových, legislatívnych, štatistických a kvalitatívnych problémov v automobilovom sektore. Medzi jej členov patria výrobcovia automobilov, strojárske a projekčné spoločnosti, dodávatelia automobilových komponentov, výrobcovia motorov a špecifického vybavenia pre automobilový sektor.

ANFIA je známy strategický hráč v talianskom automobilovom priemysle, čo tomuto združeniu umožňuje ponúkať svojim členom široké spektrum služieb.

Partnerstvo ANFIA a SNECI začalo v apríli 2021. Jedným z cieľov tohto partnerstva je poskytovanie školení dodávateľom v automobilovom priemysle, ktoré im umožňujú priblížiť sa k výrobcom automobilov a ponúknuť im svoje služby, ako aj preniknúť na francúzsky trh.

Tento rok v apríli poskytli experti SNECI z automobilového priemyslu členom ANFIA dve školenia na tieto témy:

– QIP Stellantis Standards: NSA, PCPA, QSB+ Audits Preparation

Cieľom školenia „QIP PSA Standards: NSA, PCPA, QSB + Audit Preparation (CSR05)“ je porozumieť konceptom a procesu auditov QIP Stellantis a pripraviť sa na QIP audity.

Školenie je postavené na 4 okruhoch:

 • QIP: Quality Industrial Performance
 • NSA: New Supplier Assessment
 • PCPA: Process Control Plan Audit
 • QSB+ Audit: Quality Supplier Basic

– Stellantis B2B Portal Logistics Tools

Druhé školenie „Stellantis B2B Portal Logistic Tools” umožňuje profesionálom spoznať, porozumieť a ovládať logistické nástroje portálu Stellantis, aby tímy mohli efektívne hodnotiť logistické postupy. Hlavné logistické dokumenty sú MLP, RIF, PROLOG.

Vďaka tomuto nedávnemu partnerstvu a úspechu týchto dvoch školení, ktoré sa uskutočnili v apríli 2021 pre 80 členov ANFIA, viedol Hervé CHAMPION (viceprezident pre oblasti Business Development a Strategy & Market Study v SNECI) 21. júna 2021 online konferenciu, ktorá predstavila expertízu spoločnosti SNECI prostredníctvom dvoch praktických príkladov: STELLANTIS a RENAULT NISSAN MITSUBISHI.

SNECI má takmer 70 rokov odborných znalostí v oblasti rozvoja podnikania a zlepšovania priemyselnej výkonnosti prostredníctvom:

 • Úspornej manažérskej štruktúry v stabilnom rodinnom prostredí
 • Miestnych expertov pre lepšiu flexibilitu a pohotovosť
 • Technických expertov s praxou vo Francúzsku i v zahraničí, čo umožňuje miestne aj globálne zastúpenie
 • Skupiny technických expertov s cieľom znížiť náklady a zvýšiť adaptabilitu na dosiahnutie zákazníkmi požadovaných výsledkov

Počas tohto webináru spoločnosť SNECI vysvetlila prostredníctvom dvoch praktických prípadov, ako konkrétne pristupovať, spolupracovať a integrovať sa k týmto dvom francúzskym výrobcom: STELLANTIS a RENAULT NISSAN MITSUBISHI.

Webinár bol štruktúrovaný okolo 5 hlavných bodov expertízy SNECI:

–           Obchodná podpora

Táto prvá časť obsahuje identifikáciu aktérov a ich potrieb, organizáciu úvodných stretnutí s výrobcami s dôrazom na konkurenčné výhody a priemyselnú stratégiu, poradenskú podporu pre komunikáciu a obchodné rokovania na každodennom základe.       

–           Monitorovanie projektov riadenia

SNECI podporuje dodávateľov, aby rešpektovali vopred definovaný vývojový proces. Vďaka jazykovým schopnostiam a multikultúrnosti našich tímov zlepšujeme každodennú komunikáciu medzi inžinierskymi tímami výrobcov automobilov a dodávateľov. To zahŕňa aj nakladanie s administratívnymi súbormi, ako aj so súbormi súvisiacimi so schvaľovaním výrobkov.

–           Technická podpora

Pomáhame našim zákazníkom lepšie porozumieť technickej dokumentácii. Keďže každý výrobca má svoje vlastné normy a špecifiká, zaisťujeme, aby bol celý výrobný proces v súlade s požiadavkami výrobcu.

–           Monitorovanie výroby

Vďaka našej globálnej prítomnosti poskytujeme podporu v oblasti kvality a logistiky čo najbližšie k továrňam výrobcov.

–           Výsledky

Všetky tieto kroky sú ukončené denným a mesačným hodnotením účinnosti partnerstva.

Tento webinár sa skončil spomenutím úspechu spoločnosti SNECI s rôznymi medzinárodnými partnermi, ktorí nám dôverovali: v Taliansku (PROMA, GMB a TUBIFICIO DI TERNI), v Brazílii (FUPRESA), v Uruguaji (ZENDA), v Číne (GENSEN), v Izreali (IRP) a v Kórei (MOBIS).

V nasledujúcich bodoch je stručne zhrnuté, ako spoločnosť SNECI podporuje výrobcov a dodávateľov pri integrácii francúzskych výrobcov automobilov. Odporúčame tieto postupy:

 • Nastavte správnu organizáciu predaja a projektu s miestnou podporou vo Francúzsku a dostatočnými znalosťami špecifických požiadaviek spoločností STELLANTIS a RENAULT NISSAN MITSUBISHI
 • Začnite s prieskumom trhu s cieľom optimalizovať náklady a získať čas na budúce činnosti v oblasti rozvoja podnikania (aby ste sa dozvedeli viac o technológiách a cenových úrovniach, konkurencii a veľkosti trhu).
 • Uveďte vašu spoločnosť a prezentujte váš profil na oddelení nákupu, aby ste mohli získať prvé žiadosti o informácie (RFI).
 • Starostlivo pripravte profil vašej spoločnosti a vyzdvihnite vaše silné stránky, akými sú nízke výrobné náklady, inovácie alebo vzťahy s inými výrobcami automobilov.
 • Získajte viac informácií o pravidlách STELLANTIS a RENAULT NISSAN MITSUBISHI (ako odpovedať na RFQ, ako pracovať s ich B2B portálmi atď.).
 • Zaregistrujte vašu spoločnosť na portáloch B2B STELLANTIS a RENAULT NISSAN MITSUBISHI.
 • Absolvujte konkrétne audity (NSA pre STELLANTIS, ASES pre Renault).

Ak by ste chceli vedieť viac o našej expertíze s cieľom spolupracovať s francúzskymi výrobcami automobilov, neváhajte nás kontaktovať. Naše tímy z celého sveta vás budú podporovať vo vašom obchodnom rozvoji aj pri zlepšovaní vašej priemyselnej výkonnosti.

Back To Top