skip to Main Content

Rozhovor s Isabelle Bailly v časopisoch “Manažér” a “Kapitál”

V rámci série “Podniky roka” časopisy “Manažér” a “Kapitál” položili niekoľko otázok predsedníčke SNECI, Isabelle Bailly, o službách, ktoré SNECI ponúka klientom automobilového odvetvia.

Isabelle Bailly podčiarkla dve hlavné oblasti služieb SNECI: obchodný rozvoj na medzinárodnej úrovni a zlepšovanie priemyselnej výkonnosti. SNECI je prítomná v Európe, v Ázii a od nedávna aj v Afrike a na Strednom východe, kde prispôsobuje svoje služby potrebám miestneho trhu a pomáha svojim klientom prostredníctvom multidisciplinárnych a medzikultúrnych pracovných tímov dosahovať dobré hospodárske výsledky.

Doplnkové a cielené služby SNECI umožňujú porozumieť, anticipovať a pragmaticky riešiť všetky veľké výzvy, ktorým dnes každodenne čelia priemyselné podniky automobilového odvetvia na trhu, ktorý sa neustále mení.

Kompletný rozhovor si môžete pozrieť a prečítať vo francúzštine na stránke lesessentiels-capital.fr

Back To Top