skip to Main Content

SNECI bola nominovaná na misiu dodávateľského hodnotenia

SNECI Bola Nominovaná Na Misiu Dodávateľského Hodnotenia

Spoločnosť SNECI bola nedávno nominovaná na to, aby poskytla hodnotenie kvality a logistiky Suppliers’ Rank-Up pre čínskeho výrobcu OEM

Spoločnosť SNECI je zodpovedná za hodnotenie tuctu kritických dodávateľov čínskych OEM, ktoré sa nachádzajú na území celej Číny (Ningbo, Shenyang, Peking, Chengdu), vo veľmi odlišných technológiách a produktových radách, vrátane lisovania, vstrekovania plastov, častí motora, sedadiel a interiérových obložení. Okrem toho sa táto misia môže nakoniec rozšíriť aj na ďalších dodávateľov OEM.

V prvom kroku, spoločnosť SNECI vykoná kompletnú priemyselnú diagnostiku každého dodávateľa podľa štandardov VDA6.3 mapovaním materiálových a informačných tokov vyhodnotením výrobnej kapacity a hodnotením systémov kontroly zásob spolu s výrobnými plánmi. Umožní to určenie oblastí na zlepšenie, vypracovať odporúčania a potom definovať robustné akčné plány spolu s vrcholovým manažmentom dodávateľov, vrátane cestných máp, cieľov KPI, časových harmonogramov, rozloženia zdrojov a zostavenia riadiacich výborov.

V druhom kroku, tímy SNECI poskytnú svojim tímom dodávateľov odborné znalosti na nasadenie akcií, nových nástrojov, noriem a manažérskych postupov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele. Tímy SNECI budú tiež podporovať zavádzanie firewallov kvality na zaručenie kvality dodávaných produktov. Medzitým bude SNECI viesť seminár na riešenie problémov, ako napríklad 8D, QRQC alebo TPM, aby boli eliminované hlavné príčiny opakujúcich sa problémov až po ich úplné odstránenie. Napokon, SNECI zabezpečí kontrolu a monitorovanie výrobných plánov, zásob a požiadaviek na zásobovanie v rámci Tier 2, aby sa predišlo akémukoľvek nedostatku surovín.

„Spoločnosť SNECI bola nominovaná vďaka svojej detailnej znalosti o metodikách OEM, skúsenostiach s technológiou Lean Manufacturing a know-how v hodnotení dodávateľov Suppliers’ Rank-Up s cieľom uplatniť osvedčené postupy v oblasti priemyslu a splniť špecifické požiadavky OEM,“ uviedol Mathieu Mutter, výkonný riaditeľ spoločnosti SNECI. „Už sme pracovali na takýchto misiách v iných častiach sveta (Európa, Stredný východ, Afrika a India), k plnej spokojnosti našich klientov.“

Stanislas Bailly, výkonný riaditeľ spoločnosti SNECI, dodáva: „S poklesom dopytu v Číne  sa výrobcovia snažia rozlišovať na základe vnímanej kvality, čo znamená zlepšenie kvality dodávateľov. Sme presvedčení, že potreby rozvoja dodávateľov v Číne sa zvýšia v budúcich rokoch medzi medzinárodných výrobcov OEM a dodávateľov Tier 1. Posilňujeme naše tímy v Číne, aby sme pokryli tento dopyt. „

Back To Top