skip to Main Content

SNECI dokončila svoju 10. misiu v oblasti Partnerstvo & M&A

SNECI Dokončila Svoju 10. Misiu V Oblasti Partnerstvo & M&A

SNECI poskytuje poradenstvo pre dodávateľov automobilového priemyslu a fondy súkromného kapitálu v rámci svojich cezhraničných partnerstiev a akvizícií

Vďaka našim odborným znalostiam v automobilovom priemysle a technickým skúsenostiam našich tímov sme schopní podporiť našich zákazníkov, ktorí hľadajú partnerstvá alebo akvizície v celom procese : vymedzenie najlepších cieľov na základe určitého počtu kritérií, pomoc na cezhraničné rokovania, práca na špeciálnej starostlivosti a poskytovanie podpory po ukončení, aby sa zabezpečilo pokračovanie podnikania.

Vďaka detailnej znalosti celosvetovej dodávateľskej siete  dokážeme nájsť najlepšie ciele po celom svete.

Asistujeme našim zákazníkom počas diskusií, a to nielen pri koordinácii celého procesu, ale aj pri poskytovaní niektorých rád o rokovaniach, ktoré môžu viesť napr. až k príprave memoranda o porozumení (MoU). Naše multikultúrne tímy sú v tomto štádiu veľkým prínosom.

Počas fázy špeciálnej starostlivosti pôsobíme ako aktívni poradcovia, ktorí kriticky hodnotia obchodné plány, konkurenčnú výhodu technológie a posudzujú závody. V tejto fáze aktívne vystupujú naši manažéri obchodného rozvoja, naši technickí a priemyselní experti.

Nakoniec naši zákazníci naozaj oceňujú, že podporujeme post-akvizíciu, poskytovaním dočasného manažmentu alebo poskytnutím podpory rozvoju podnikania s cieľom zabezpečiť pokračovanie obchodu s existujúcimi zákazníkmi.

Túto službu môžeme poskytnúť niektorým z našich zákazníkov v oblasti rozvoja podnikania, ktorí hľadajú partnerstvo, aby expandovali do regiónov, v ktorých ešte  nemajú svoje zastúpenie.

Taktiež pracujeme s investičnými bankami, ktoré sú zvyčajne viac na strane predaja a spoliehajú sa na nás, aby sme im našli správnych potenciálnych nákupcov.

„Začali sme ponúkať naše služby dodávateľom automobilov, ktorí boli prvými záujemcami o tieto služby, ale v priebehu rokov sme začali ponúkať podporu súkromným kapitálovým fondom, ktoré chcú využiť naše skúsenosti v automobilovom priemysle“, hovorí Stanislas Bailly, výkonný riaditeľ spoločnosti SNECI a vedúci pre oblasť partnerstva a M&A. „V posledných rokoch sme zaznamenali veľké zrýchlenie dopytu a prispôsobujeme sa týmto požiadavkám. S výrobcami OEM, ktorí stále viac hľadajú dodávateľov s globálnym rozmerom v podnikoch s vysokým kapitálom, bude tendencia pre viac partnerstiev a akvizícií naďalej rásť v najbližších rokoch.“

Back To Top