skip to Main Content

SNECI vymenovaná za dodávateľa auditov kvality pre PSA

SNECI Vymenovaná Za Dodávateľa Auditov Kvality Pre PSA

20. marca 2015 – V rámci programu kvalifikácie nových dodávateľov spoločnosť PSA PEUGEOT CITROEN podpísala so spoločnosťou SNECI dohodu, ktorou určila SNECI za jedného z dodávateľov služieb hodnotenia a školenia dodávateľov PSA PEUGEOT CITROEN.

Počas etapy “NSA” (“New Supplier Assessment”), SNECI posúdi priemyselnú efektívnosť výrobných stredísk nových potenciálnych dodávateľov PSA PEUGEOT CITROEN. Po tejto prvej etape hodnotenia, ak PSA PEUGEOT CITROEN usúdi, že dodávateľ sa môže dostať do druhého kola, SNECI pripraví dodávateľa na ďalšie etapy certifikácie “QSB+” (Quality System Basic+”), ktorá sa obnovuje každé tri roky.

 

SNECI Licensed Quality Audit PSA

NSA (New Supplier Assessment): Ide o diagnostiku priemyselnej prevádzky. Toto hodnotenie je pre nové prevádzky povinné, ak chcú získavať nové zmluvy (RFQ – Request For Quotation). Dodávatelia, ktorí prejavia záujem, sa môžu pri tomto povinnom hodnotení obrátiť na SNECI. Potom SNECI zašle správu NSA príslušnému dodávateľovi a PSA.

Príprava na certifikáciu QSB+ : Dodávateľské prevádzky, ktoré si želajú poradenstvo pri sebahodnotení QSB+, sa môžu obrátiť na SNECI. Po tomto sebahodnotení, SNECI poskytne dodávateľom pomoc pri vypracovaní akčných plánov na dosiahnutie úspešnej certifikácie QSB+, ktorú udeľuje PSA.

Odborníci SNECI pomáhajú vo svete mnohým dodávateľom automobilového vybavenia pri prípravných auditoch, interných auditoch a školeniach, aby dosiahli štandardy ISO a vysokú úroveň kvality, ktorú si automobilový priemysel vyžaduje.

Ak si želáte širšie informácie, môžete nám napísať na adresu nsa-qsb@sneci.com

Back To Top