skip to Main Content

Partnerstvo & M&APartnerstvo

  • Klient SNECI: Americký výrobca automobilových dielo

  • Projekt: Nájsť obchodného partnera v Číne

  • Diely: Podvozkové diely

VYHĽADÁVANIE OBCHODNÉHO PARTNERA V ČÍNE

Aktivity SNECI

  • Analýza konkurenčného prostredia v Číne a výber potenciálnych partnerov
  • Priblíženie potenciálnych partnerov
  • pora v rokovaniach o partnerskej dohode s vybranými spoločnosťami

Vyjadrenie generálneho riaditeľa amerického výrobcu automobilových dielov :

« Mysleli sme si, že trh dobre poznáme, ale štúdia trhu SNECI nám poskytla oveľa širší pohľad na trh vo vzťahu k našej technológii. Boli sme prekvapení množstvom informácií, ktoré sa spoločnosti SNECI podarilo získať, nielen množstvom konkurentov, ale taktiež detailmi informácií (obrat predaja, klienti, technológia) za každého konkurenta. Bravo! »

Vyjadrenie generálneho riaditeľa pre Áziu amerického výrobcu automobilových dielov :

« Bez podpory SNECI by sme nedokázali dospieť k dohode tak rýchlo. Za posledných 30 rokov som viedol množstvo medzikultúrnych rokovaní a zistil som, že talentovaní ľudia vedia tlmočiť priamo, bez toho, aby prekladali slovo po slove. Hoci sú moje znalosti čínštiny limitované, pozorovaním pri práci som dospel k názoru, že v SNECI výborne rozumiete tomu, kde je tenká hranica medzi doslovným prekladom a obohatenou interpretáciou. Keď mám po svojom boku niekoho, o kom viem, že je schopný obohatiť bežný preklad, môžem pri rokovaní plne uplatniť moju kreativitu. Ste naozaj ľuďmi, pri ktorých sa môžem v kľude koncentrovať na to, čo robím najlepšie. »

Kontaktujte našich expertov

Máte záujem o naše služby partnerstva? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top