skip to Main Content
Mathieu Mutter

Mathieu Mutter
Riaditeľ pre priemyselnú výkonnosť

Mathieu Mutter riadi aktivity SNECI v oblasti priemyselnej výkonnosti: riadenie projektov, audit a kvalita, školenia a koučing.

Pracoval so spoločnosťou SUEZ ako riaditeľ pre priemyselnú výkonnosť a kvalitu, s DELPHI ako priemyselný manažér, s WAGON ATOMOTIVE ako riaditeľ skupiny Lean Manufacturing. Mathieu má univerzitný titul v inžinierstve (INSA Lyon) a MBA z Sorbonne Business School (IAE Paris). Je držiteľom Lean Master Black Belt.

Mathieu je členom Výkonného výboru SNECI a členom Výboru pre priemyselnú výkonnosť PFA (Francúzska automobilová platforma)

Back To Top