skip to Main Content
SNECI Expands Its Activities In Market Studies

SNECI rozširuje svoje aktivity v oblasti prieskumu trhu

  • 13 marca, 2018

V roku 2017 spoločnosť SNECI posilnila oddelenie Stratégie a prieskumu trhu s príchodom niekoľkých expertov z automobilového priemyslu. Naše štúdie trhu sú určené spoločnostiam z tohto sektora, ktorých predstavitelia si želajú expandovať svoju činnosť na nové trhy alebo zamerať sa…

Čítaj viac

Isabelle Bailly sa stretla s čínskym veľvyslancom vo Francúzsku

  • 29 septembra, 2015

Pri príležitosti 66. výročia založenia Ľudovej čínskej republiky, mimoriadny veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky vo Francúzsku, pán ZHAI Jun, sa stretol s pani Isabelle Bailly, predsedníčkou SNECI, na slávnosti usporiadanej k tejto udalosti. Pani Bailly sprevádzali páni Yuan Guan a Tiannan Ren, ktorí…

Čítaj viac
MofCom

MofCOM a SNECI zintenzívňujú svoju spoluprácu

  • 29 septembra, 2015

V rámci propagácie čínskych dodávate ľov automobilového vybavenia vo Francúzsku, pani GAO Yuanyuan, poradkyňa hospodárskeho a obchodného oddelenia veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky, a pani Isabelle Bailly, predsedníčka skupiny SNECI, spolu rokovali o možnostiach posilnenia vzájomnej spolupráce. Po tomto stretnutí minister obchodu Čínskej ľudovej republiky…

Čítaj viac

Guanxi alebo ako dosiahnuť úspech v Číne

  • 22 februára, 2015

V rámci « Stretnutí na tému zahraničného obchodu », ktoré sa konali 18. novembra 2015 v Lyone, Isabelle Bailly, predsedníčka SNECI, spoločnosti špecializovanej na rozvoj zahraničného obchodu v automobilovom priemysle, porozprávala o skúsenostiach svojej spoločnosti v Číne, v sektore čínskeho automobilového priemyslu, pri okrúhlom stole, kde sa…

Čítaj viac
Back To Top