skip to Main Content

PowertrainHNACIA SÚSTAVA

  • Klient SNECI: Kórejský dodávateľ
  • Zákazník na komponenty: Hlavný výrobca OEM
  • Komponenty: 48V DC/DC meniče
48V DC/DC meniče

Aktivity SNECI

  • Kontrola predchádzajúcich RFQ a návrhov zaslaných OEM
  • Poskytnutie spätnej väzby na základe našich znalostí návrhov pre výrobcu OEM a v prípade potreby podpora aktualizácií
  • Účasť na všetkých technických a / alebo nákupných stretnutí vo Francúzsku. Vysvetlenie všetkých požiadaviek na výstupy, sledovanie míľnikov RFQ a uistenie, že všetky výstupy sú schválené výrobcom OEM
  • Stretnutia so všetkými osobami s rozhodovacími právomocami a zorganizovanie stretnutí najvyššieho manažmentu v OEM
  • Vytvorenie dôvery vďaka každodennej miestnej podpore

Úspechy

  • Nominácia na sériový projekt (zúčastnilo sa 5 dodávateľov) po 6 mesiacoch plnej podpory: Celkový predaj 126 miliónov EUR za 5 rokov

Kontaktujte našich odborníkov

Zaujímajú vás naše služby rozvoja podnikania ? Prosím kontaktuj nás.

Back To Top